Úvodní strana >> Městská část >> Kalendář akcí

Mar
16
NOUZOVÝ STAV
bře 16, 2020 (pon) - dub 11, 2020 (sob) 6:00

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. března 2020 č. 215 
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020  do 6:00 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  • individuální duchovní péče a služby,
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  • veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů;

II. nařizuje
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

III. doporučuje
a) zaměstnavatelům

využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
  • podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
  • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,
e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
  • zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

IV. zrušuje

bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,
  • bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.

Apr
4
VELIKONOČNÍ JARMARK KBELY
dub 4, 2020 (sob) 13:00 - 17:00

 MČ PRAHA 19 spolu s Divadlem Prima den, Lesy Hl.m.Prahy - Ekocentrem Prales, Hangar19 vás srdečně zveme na tradiční

 

VELIKONOČNÍ JARMARK

 

společně přivítáme tolik očekávané jaro, pro děti jsou připraveny pohádky, scénky, soutěže, živá zvířátka k pomazlení, tvořivé velikonoční dílny a zahraje kapela Frajerky z Galerky. V 16,30h vyneseme společně Moranu. Součástí akce jsou pestré prodejní stánky nejen s velikonoční tématikou a dobrotami.

Těšíme se na vás.

Apr
12
PŘEJEME VŠEM VESELÉ VELIKONOCE
dub 12, 2020 (ned)

MČ PRAHA 19 

PŘEJE VŠEM VESELÉ VELIKONOCE A BOHATOU POMLÁZKU

 


Apr
23
DEN ZEMĚ V PRALESE
dub 23, 2020 (čtv)

 MČ PRAHA 19, EKOCENTRUM PRALES - Lesy hl.m.Prahy vás srdečně zvou na tradiční

 

DEN ZEMĚ V PRALESE

 

Apr
30
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
dub 30, 2020 (čtv)

MČ PRAHA 19, SDH KBELY a spousta dalších spolků a dobrovolníků vás srdečně zve na tradiční

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Čeká vás tématický program plný krásných soutěží v parku i v amfiteátru a mnoho výher, čarodějnické představení a čarodějnický proces, mystická ohňová show, spousta muziky a tanců s tanečnicemi, dále soutěž o nejdůmyslnější převlek a vyrobenou čarodějnickou loutku. K dispozici bude i čarodějnický salón – Salon Anna – Zamašská-Kbely – paní Anny Peškové a věštkyně.

Zajištěn je i přísun čarodějných pochutin, zajímavé prodejní stánky (řemesla, dobroty, vynikající občerstvení a upomínkové předměty či mnohé další). Od 19h se postará o kouzelnou zábavu skupina HOLOKRCI + překvapení.

Přejeme všem příjemné zážitky, krásně si užijte tento mýty protkaný večer a druhý den za kbelskou radnici přejeme hodně lásky všude kolem.

Vstup zdarma