Print


  POZOR - UZAVÍRKA SEMILSKÁ 5.-18.11.


Uzavírka Semilské ulice u přejezdu. Autobusy a Kbeláci pojedou Jilemnickou.

Od pondělí 5. listopadu do neděle 18. listopadu bude uzavřena Semilská ulice v úseku mezi ulicí Herlíkovická a železničním přejezdem.
Důvodem je budování inženýrských sítí pro stavbu rodinných domů v Zamašské ulici.
Objížďka pro tranzitní dopravu je vedena od Čakovic přes Vinoř ulicemi Bohdanečská a Mladoboleslavská.
Pouze dopravní obsluha (zejména obyvatelé Kbel a MHD) bude mít umožněn vjezd do Jilemnické ulice.
Autobusové linky 185, 302 a 202 pojedou od Vinoře Jilemnickou ulicí, kde budou zřízeny nové zastávky „Pod Nouzovem" a „Jilemnická".
Linka 202 bude zkrácena do zastávky Bakovská, nepojede na Nádraží Kbely.


../innovaeditor/assets/objizdka_1.jpg


31-10-2018 18:04             
0 0