Print


  STP MO KBELY - PROHLÍDKA SENÁTU PARLAMENTU


Byla nám mimořádně nabídnuta možnost prohlídky Senátu Parlamentu ČR dne 12. 4. 2019. Bohužel šlo o akci na poslední chvíli, a tak nás nebylo mnoho, protože někteří již měli jiný program, ale velice jsme si to užili. Akce začala v 9.00 a navštívili jsme významné historické sídlo, které bylo vystavěno v letech 1623 – 1630 Albrechtem Václavem Eusebiem z Valdštejna. Hlavní podíl na vzniku tohoto pozoruhodného stavebního díla měli umělci a stavitelé, které Albrecht z Valdštejna povolal z Itálie. Jde o ranně barokní stavbu. Nejbohatší šlechtic té doby nechal vystavět celý komplex staveb jako protiváhu Pražskému hradu, aby zdůraznil svou moc a dal na obdiv svůj majetek. Stal se vážným konkurentem císaře Ferdinanda II. a ten z obavy z jeho rostoucího vlivu jej nechal v roce 1634 v Chebu zavraždit.

 

Celý komplex dnes slouží jako sídlo Senátu Parlamentu ČR. Prohlídka probíhala ve všech veřejnosti přístupných historických prostorách. Točitým schodištěm jsme vystoupali do hlavního, největšího sálu celého komplexu, kde nás paní průvodkyně seznámila s historií vzniku stavby a jejího majitele, přidala i řadu zajímavostí, které se nikde nedočtete. Prošli jsme chodbami, navštívili kapli.  Vše je dekorováno   krásnými freskami s mytologickými náměty. Prohlédli jsme si rovněž chodbu, kde jsou vystaveny protokolární dary, abychom došli až do jednacího sálu Senátu, kde probíhají jednání všech 81 zvolených senátorů. Pak jsme se vydali do přízemí schodištěm lemovaným portréty všech politiků působících ve funkci předsedy Senátu od roku 1918 až do současnosti. Zde byla prohlídka u konce. No, a tak jsme zamířili domů. Prošli jsme Valdštejnskou zahradou, která působí jako oáza klidu. Naprostý balzám na duši.  Zde jsme spatřili něco zcela nevídaného a dle zájmu kolemjdoucích naprosto jedinečného. V zahradě se „předváděl" naprostý unikát. Bílý páv je skutečně něco, co není běžné, a i když jsou zde i pávi s klasickým peřím, tento poutal pozornost všech a fotoaparáty Čechů a všech přítomných cizinců neustále cvakaly. Tento zážitek se nám, musím přiznat, vryl do paměti asi nejvíce.


Myslím, že prohlídku Senátu budeme ještě jednou opakovat a snad bude avizována v dostatečném předstihu. Tuto akci všem doporučuji, protože pokud jdete na prohlídku v rámci dne otevřených dveří, vystojíte frontu, projdete prostory, ale bez výkladu průvodkyně, což je velká škoda a jste ochuzeni o mnohý „historický bulvár", který je zajímavým zpestřením výkladu každé průvodkyně.

Anna Zborníková, ST MO Kbely27-5-2019 14:32             
0 0