Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  PŘEHLED ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ V ROCE 2018


Veškeré aktivity a činnosti Klubu seniorů vycházely ze zpracovaných Plánů práce na jednotlivá pololetí. Plány jako veřejná listina byly zveřejněny a doplňovány i na webových stránkách úřadu.


10. leden Schůzka poznamenaná administrativní činností s připomenutím nastupujícího roku 2018 jako roku 100. výročí založení Československé republiky.

24. leden Výroční členská schůze: Hodnocení činnosti KS za rok 2017, finanční zprávy, volba nového výboru a zpráva revizní komise. Přijato a bez připomínek schváleno.

7. únor Povídání cestovatelky p. Zlatuše Knolové nazvané: „SRÍ LANKA - mystický sever", které návazovalo na obdobnou přednášku z předešlého roku. Přednáška byla spojena s ochutnávkou čokolády.

21. únor Beseda se spoluautorem televizních pořadů „Četnické humoresky" a autorem knížek z     četnického prostředí p. pplk. JUDr. Michalem Dlouhým. Součástí byl i prodej knížek s věnováním autora.

7. březen Vystoupení dětí z Mateřské školky Kbely – Albrechtická u příležitostí oslav MDŽ a vítání jara.  

21. březen Povídání s názvem „Putování indoneským ostrovem BALI" s promítáním fotografií a videí z tohoto dalekého kraje.

4. duben Povídání o Velikonočních svátcích a jeho zvycích při vítání jara.

18. duben Výlet do Mariánských lázní a do „BOHEMINIA" - parku s miniaturami zámků, stavebních památek a dalších přírodních scenérií.

2. květen Připomenutí 95. výročí prvního vysílání čsl. rozhlasu a to ke dni 18.5.1923 ze Kbel s autentickými nahrávkami, které připravil a komentoval p. Bohuslav Rost člen našeho klubu.

16. květen Exkurze do nové a moderní Hasičské zbrojnice Kbely, kterou co do činnosti Sboru dobrovolných hasičů, jejich techniku, ukázky výstroje a výzbroje představil p. Josef Mikšovský se svými spolupracovníky.

30. květen Výlet do PRŮHONIC spojený s procházkou zámeckým parkem,  prohlídkou výstavky umístěné v zámku a následnou návštěvou Dendrologické zahrady s prohlídkou sbírek dřevin se zaměřením na studium,  výzkum a využití v praxi.

13. červen Beseda s cestovatelkou a kbelskou rodačkou p. Květou Kroupovou na téma: „Kolumbie – země plná kontrastů". Vyprávění bylo doprovázeno promítáním fotografií.

27. červen Vycházka do PRALESA ve Kbelích – střediska ekologické výchovy orientované zejména na nejmladší generaci. Pro členy klubu to bylo příjemné vzpomínání na své dětství a tehdejší, zažitou zemědělskou činnost.

9. - 16. září Rekreační a poznávací pobyt v DOUBICI, která se nachází v tzv. Česko-Saském Švýcarsku. Týdenní pobyt zpestřen výletem na Děčínský na zámek a také do Mikulášovic – muzea výrobce nožů, které byly a jsou běžně využívány v našich domácnostech. Byla i prohlídka města Rumburk s historií potlačené vzpoury.

19. září Poutavé vyprávění Mgr. Radka Galaše – policejního historika na téma :"Historie kriminalistiky" se zaměřením na snahu i po letech  objasnit vraždu Otylie Vranské z  30.let minulého století.

3. říjen Výlet parníkem po Vltavě pod názvem: „Pod pražskými mosty" s nabídkou nevšední prohlídky Prahy a jejich historických památek, stejně jako moderních staveb z úrovně hladiny řeky.

17. říjen Připomínka 100. výročí vzniku Československa – rozpadu Rakousko-Uherska – konce 1. světové války – rozhodnutí Čechů a Slováků žít ve společném státě. U této příležitosti bylo promítnuto video a fotografie z akce konané dne 9.6.2018 označené jako „Legionářský tábor".

31. říjen Vyhodnocení kulturních a společenských akcí KS za 1. pololetí doplněná filmem z jednotlivých akcí (p.Želásko) a filmem z rekreačního pobytu v Doubici (manželé Francovi).

14.listopad Návštěva MUZEA Policie ČR, která navazovala na předchozí přednášku o kriminalistice p. Galaše.

20. listopad Přednáška p. Odehnala – záchranáře Záchranné služby Středočeského kraje na téma základních principů první pomoci. Součástí byla  i možnost naistalovat si do moderních mobilní telefonů aplikaci „ZÁCHRANKA".

7. prosinec Výlet do Lysé nad Labem na „Stříbrné vánoční trhy" spojený s návštěvou prodejních akcí i kulturních vystoupení dětí z místní mateřské školy.

12.prosinec Předvánoční setkání členů klubu s dětmi z mateřské školky Albrechtické s jejich vystoupením a dárky, které si pro seniory připravili. V programu loučení se starým rokem bylo i hudební vystoupení p. Bureše. Všichni členové klubu obdrželi kapesní kalendář s vloženým přehledem všech akcí připravených na rok 2019 a propisovačku s logem Klubu seniorů. Současně byly členům rozdány tiskopisy dotazníku k anonymnímu zjištění spokojenosti s činností KS a vyjádření podnětných návrhů. Ze strany zúčastněných  bylo vysloveno poděkování a uznání za organizování akcí v roce 2018.


Naše nepohyblivé členy a ty členy, kteří jsou t.č v DD Jenštejn navštívili členové výboru a předali jim drobné dárky.
Téměř na každé schůzce v klubovně byli přítomni členové informováni o útocích, které organizují tzv. šmejdi, „prodejci" zlevněných energií a jiných nelegálních aktivit vůči seniorům.

Členové Klubu seniorů se průběhu roku účastnili i akcí pořádaných Místním úřadem, kterými mimo jiné byly:


12. květen „Den zdraví" - na níž naši členové prezentovali na tablu naše plány v této oblasti

9. červen „Legionářský tábor" uspořádaný u příležitosti probíhajících oslav ke 100. výročí vzniku Československa v centrálních parku

1. říjen „Den seniorů" - kulturní odpoledne věnované repertoáru Edith Piaf, Hany Hegerové a Charlese Aznavoura v podání zpěvačky Elišky Lüftnerové

27. říjen Vyvrcholení oslav 100. výročí vzniku Československa a odhalení památníku představiteli obce a přizvanými hosty, ukončené slavnostním ohňostrojem

2. prosinec Rozsvícení Vánočního stromu v centrální parku s ohňostrojem

7. prosinec Adventní koncert v místním kostele s hostem – houslistou Václavem Hudečkem a členy jeho doprovodného souboru

13. prosinec Koncert organizovaný Klubem invalidů v Lidovém domě s vystoupením zpěváků lidových písní z Moravy i populárních písniček.

 
Předkládá:  dr. Milan Šeliga

../innovaeditor/assets/Logo_Klub_Senioru.png


12-2-2019 13:53              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

září 2021 (11)
srpen 2021 (5)
červenec 2021 (1)
červen 2021 (5)
duben 2021 (4)
květen 2021 (4)
březen 2021 (3)
leden 2021 (2)
prosinec 2020 (5)
listopad 2020 (4)
říjen 2020 (7)
září 2020 (2)
červenec 2020 (2)
květen 2020 (1)
březen 2020 (5)
únor 2020 (2)
leden 2020 (2)
prosinec 2019 (1)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (3)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)