Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  KLUB SENIORŮ KBELY ZAHÁJIL NOVÝ ROK....


Se začátkem roku začala i pravidelná setkání jeho členů v klubovně Domu seniorů. Členům klubu byl představen plán činnosti na prvé pololetí, v němž jsou naznačeny akce v podobě zajímavých přednášek, výletů a jiných aktivit. Završením bude třídenní rekreační a poznávací pobyt v Krkonoších.

 

Na prvé schůzce vystoupila místní kronikářka paní Ivana Engelová, která shrnula vývoj obce Kbely v posledních 100 letech. Bylo to zajímavé povídání i vzhledem k tomu, že mezi členy klubu je řada pamětníků, kteří přednášející paní Engelové dávali za pravdu i doplňovali její  vědomosti. Její zajímavé povídání si na podzim v klubu zopakujeme.

 

Na další setkání se dostavil tajemník úřadu JUDr. Nykles s ředitelem Základní školy Kbely Mgr. Bc. Květoslavem Přibilem, MBA. Pan ředitel seznámil členy s provozem školy, kterou převzal od zahájení tohoto školního roku. Zajímavé byly informace o organizování vyučování, vedení učitelského sboru apod. Současně nabídl členům klubu možnost účastnit se některých aktivit, které škola nabízí, ať již jde o počítačovou gramotnost, o kurzy angličtiny či kurzy na zkvalitnění paměti různým cvičením. Také nabídl možnost prohlídky školy, která dostavbou výrazně změnila svou kvalitu, nabídl i možnost besed se žáky a projevil zájem o prohloubení kontaktů žáků se staršími občany. Kromě prohlídky školní jídelny nabídl i možnost odběru jídel pro seniory. V diskusi zodpověděl všechny otázky.

 

Aby si vedení klubu ověřilo spokojenost členů s organizací akcí a výletů, požádali své členy o anonymní vyplnění dotazníků, ve kterém jak body, tak i písemným vyjádřením by provedli hodnocení. Z analýzy odpovědí  vyplynula převažující spokojenost  s činností, nabízenými aktivitami i organizovanými výlety. Z vyhodnocení dotazníků vzešlo i několik podnětů, jimiž se výbor bude zabývat.


Osvědčilo se navazovat na některé akce, které byly zajímavé a přinesly nová poznávání  vzdálených světů. Tím bylo i povídání amatérské cestovatelky s označením „Putování oblastmi BALI". Autorka navázala na své loňské povídání o BALI a všem zúčastněným nabídla své další nové poznatky a zkušenosti ze svých cest. Při vyprávění nechyběly ani úžasné fotografie z této, pro nás vzdálené, ostrovní země. 

JUDr. Petr Želásko

../innovaeditor/assets/kd001.JPG


12-2-2019 13:46              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

září 2021 (11)
srpen 2021 (5)
červenec 2021 (1)
červen 2021 (5)
duben 2021 (4)
květen 2021 (4)
březen 2021 (3)
leden 2021 (2)
prosinec 2020 (5)
listopad 2020 (4)
říjen 2020 (7)
září 2020 (2)
červenec 2020 (2)
květen 2020 (1)
březen 2020 (5)
únor 2020 (2)
leden 2020 (2)
prosinec 2019 (1)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (3)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)