Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  CHCETE POMOCI?? MŮŽETE......Veřejná sbírka


aktualizováno 19.10.2018
 
Městská část Praha 19 vyhlašuje veřejnou sbírku, k získání peněžitých příspěvků na odstraňování škod po požáru v bytě a domácnosti, tj. na rekonstrukci a opravu bytu na adrese Jilemnická 783, nákup nového vybavení a životních potřeb pro rodinu v krizi.
Sbírka potrvá od 19. října 2018 do 30. dubna 2019.

Pro tento účel byl zřízen zvláštním bankovním účet č. 140011-2000932309/0800 u České spořitelny, a.s.

Na základě osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 18. 10. 2018, sp. zn.: S-MHMP/1638765/2018 podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

 
V neděli dopoledne došlo ke vzplanutí bytové jednotky v obytném domě v Jilemnické ulici, který obývají matka se synem a v kritickou dobu byli v bytě přítomni. Pro boj s ohněm byly vyslány 4 hasičské sbory, na místo dorazila i záchranka, policie a psycholog.
V 09:59 byl již na místě i starosta MČ Praha 19, který spolu s bezpečnostním ředitelem a velitelem zásahu zajišťovali součinnost za MČ Praha 19. 
Byly také prověřeny zásoby a možnosti městské části. 
Z domu byli evakuováni obyvatelé a následně ošetřeni záchrankou.
Po ukončení zásahu HZS v 11:06 převzal místo SDH Kbely a probíhaly začišťovací práce. Kontaktován velitel SDH Leoš Biskup, a tomuto byla bezpečnostním ředitelem nabídnuta součinnost, kterou nevyžadoval. Matka se synem byli dopraveni k ošetření.
Ve 12:15 odjezd pohotovosti plynu.
Ve 12:55 vyhlásil velitel SDH Leoš Biskup, že práce SDH jsou v místě ukončeny.
Ve 12:57 starosta MČ Praha 19 ukončil aktivní opatření ze strany MČ a spolu s příbuznými postižené majitelky bytu, probrali možnosti okamžité a následné pomoci. Starosta přislíbil co nejrychlejší jednání a řešení tíživé situace.
V pondělí pan starosta spolu s místostarosty svolali mimořádné jednání Rady MČ Praha 19, na kterém byla schválena finanční výpomoc z rozpočtu městské části a nabídnut byt, dále pak bylo dalším usnesením rozhodnuto o požádání souhlasu s vyhlášením veřejné sbírky na pomoc při odstraňování následků kritické situace postižené matce se synem.
S ohledem na stanovená pravidla pro vyhlašování sbírek se místostarostka obrátila na příslušný odbor magistrátu, který vydává potřebné souhlasy resp. rozhodnutí s tím, zda by v maximální míře mohli proces schvalování, který je obvykle 30 až 60 dní, urychlit, neboť kdo rychle dává, dvakrát dává. Byla nám přislíbena rychlá reakce a domluven postup.
V úterý ráno byly veškeré podklady pro schválení sbírky, jako je založení samostatného účtu, termíny vyúčtování, výpis usnesení Rady, na příslušném formuláři odeslány magistrátu a ověřeno doručení.
Máme přislíbeno, že do pátku 19. 10. 2018 nám bude rozhodnutí o schválení vydáno a budeme moci zveřejnit číslo účtu. Pro ty, kdo nebudou chtít poslat peníze převodem, budou mít samozřejmě možnost přispět v pokladně úřadu.

Ivana Šestáková
Zástupce starosty
../innovaeditor/assets/admin/hasici_ohen.jpg


18-10-2018 10:55              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

březen 2019 (4)
únor 2019 (8)
prosinec 2018 (2)
leden 2019 (3)
listopad 2018 (7)
říjen 2018 (5)
září 2018 (3)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
leden 2018 (4)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
prosinec 2017 (3)
květen 2017 (3)
srpen 2018 (6)
únor 2018 (1)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>