Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  INFORMACE K METROPOLITNÍMU PLÁNU


Vážení občané,

Dne 11.6.2017 doručil Magistrát hl.m. Prahy veřejnou vyhláškou - oznámením

informaci o společném jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy

- Metropolitního plánu, (dále jen ÚP) a Vyhodnocení vlivů návrhu

Územního plánu hl. m. Prahy (dále jen VVURÚ) na udržitelný rozvoj území.

 

Veřejná vyhláška – oznámení bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy,

Jungmannova ul. 35/29, Praha 1, v době od 11. 6. 2018 do 27. 7. 2018 včetně

a dále na úřední desce úřadu Městské části Praha 19.

(http://kbely.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=5577)

Společné jednání se bude konat dne 27. 6. 2018 od 9:00 hod.

ve Střední hale Průmyslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7.

 

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 26. 7. 2018 včetně,

může každý občan podávat připomínky k vystavenému návrhu ÚP a VVURÚ na níže uvedenou adresu.

Stanoviska a připomínky podávejte písemnou formou do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy

nebo zasílejte na adresu:

 

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor územního rozvoje

Jungmannova 35/29

110 00 Praha 1

 

Pro snadnější zpracování připomínek lze také využít aplikaci:

https://pup.praha.eu/mp

 

 

V téže době bude kompletní návrh ÚP a VVURÚ vystaveny k nahlédnutí:

 

V tištěné podobě ve výstavních prostorách Centra Architektury a městského plánování (CAMP)

v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), 

Vyšehradská 51, Praha 2 (Areál Emauzského kláštera).

 

Otvírací doba CAMP:

pondělí - neděle od 9:00 do 21:00 hod.

Přítomnost zástupce pořizovatele a projektanta zde bude zajištěna v pracovní dny:

pondělí - čtvrtek od 9:00 do 18:00 hod., v pátek od 9:00 do 16:00. hod.

 

způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese:

www.praha.eu v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Metropolitní plán

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/

uzemni_planovani/metropolitni_plan/index.html

 

Dále je možné nahlédnout do tištěné podoby výřezů grafické části návrhu

metropolitního plánu zahrnující území Městské části Praha 19 a blízkého okolí.

Tisky jsou přístupné na Stavebním úřadě MČ Praha 19, Železnobrodská 725

nebo v zasedací místnosti hlavní budovy úřadu, Semilská 43 a to v průběhu pracovní doby.

O zpřístupnění zasedací místnosti je nutné požádat v sekretariátu starosty MČ Praha 19.../innovaeditor/assets/Metropolitni_plan.jpg


11-6-2018 17:41              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

červenec 2017 (5)
srpen 2018 (8)
březen 2017 (4)
červenec 2018 (9)
květen 2018 (14)
červen 2018 (15)
duben 2018 (2)
leden 2018 (4)
březen 2018 (2)
prosinec 2017 (3)
květen 2017 (3)
únor 2018 (1)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červen 2017 (4)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>