Úvodní strana >> Úřad MČ >> Povinné informace >> výroční zpráva 2021Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku.
Výroční zpráva za rok 2021 bude tedy zpracována a zveřejněna do 1. března 2022INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2021
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisůč. e. – 12/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie dokumentů souvisejících s výzvou k bezodkladnému ukončení užívání stavby


Zveřejněno: 20. 4. 2021

č. e. – 11/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení


Zveřejněno: 20. 4. 2021

č. e. – 10/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pracovní činnosti OSPOD MČ Praha 19


Zveřejněno: 1. 4. 2021

č. e. – 9/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány


Zveřejněno: 29. 3. 2021

č. e. – 8/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Optické kabely v k.ú. Vinoř


Zveřejněno: 31. 3. 2021

č. e. – 7/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smlouvy - veř. prostranství, veř. zeleň


Zveřejněno: 5. 3. 2021

č. e. – 6/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
ÚR, SP - Výstavba bytových projektů


Zveřejněno: 5. 3. 2021

č. e. – 5/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
transparentnost ÚMČ Praha 19


Zveřejněno: 18. 2. 2021

č. e. – 4/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Uzavření manželství v přímém ohrožení života snoubence


Zveřejněno: 10. 2. 2021

č. e. – 3/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pozemky – bezdůvodné obohacení


Zveřejněno: 16. 2. 2021

č. e. – 2/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k bazénu umístěnému v k.ú. Satalice, obec Praha


Zveřejněno: 18. 2. 2021

č. e. – 1/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí v rámci stavebního a územního řízení


Zveřejněno: 27. 1. 2021