Úvodní strana >> Úřad MČ >> Povinné informace >> výroční zpráva 2021Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku.
Výroční zpráva za rok 2021 bude tedy zpracována a zveřejněna do 1. března 2022INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2021
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


č. e. – 5/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
transparentnost ÚMČ Praha 19


Zveřejněno: 18. 2. 2021

č. e. – 4/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Uzavření manželství v přímém ohrožení života snoubence


Zveřejněno: 10. 2. 2021

č. e. – 3/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pozemky – bezdůvodné obohacení


Zveřejněno: 16. 2. 2021

č. e. – 2/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k bazénu umístěnému v k.ú. Satalice, obec Praha


Zveřejněno: 18. 2. 2021

č. e. – 1/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí v rámci stavebního a územního řízení


Zveřejněno: 27. 1. 2021