Úvodní strana >> Úřad MČ >> Povinné informace >> výroční zpráva 2020Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku.
Výroční zpráva za rok 2020 bude tedy zpracována a zveřejněna do 1. března 2021INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2020
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisůč. e. – 10/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Prodej úkrytů CO


Zveřejněno: 27. 2. 2020

č. e. – 7/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Honební pozemky


Zveřejněno: 21. 2. 2020

č. e. – 6/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výnos z poplatků za psa


Zveřejněno: 19. 2. 2020

č. e. – 5/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány 2020


Zveřejněno: 17. 2. 2020

č. e. – 4/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotace pro spolek


Zveřejněno: 19. 2. 2020

č. e. – 3/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Termín vyvěšení rozhodnutí odboru výstavby


Zveřejněno: 7. 2. 2020

č. e. – 2/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o vyhotovení kopií listin


Zveřejněno: 7. 2. 2020

č. e. – 1/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Tajemníci či tajemnice od 12.11.2000


Zveřejněno: 3. 2. 2020