Úvodní strana >> Úřad MČ >> Povinné informace >> výroční zpráva 2018INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2018
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


č. e. – 24/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Etické kodexy


Zveřejněno: 14. 12. 2018

č. e. – 23/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotazník kastrační program


Zveřejněno: 28. 11. 2018

č. e. – 22/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty žádostí o informace


Zveřejněno: 16. 11. 2018

č. e. – 21/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotační či grantový program bytového fondu


Zveřejněno: 20. 9. 2018

č. e. – 20/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Financování školství - školy v přírodě, lyžařské kurzy


Zveřejněno: 16. 8. 2018

č. e. – 19/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty stromů, herních ploch, financování participačních programů


Zveřejněno 13. 8. 2018

č. e. – 18/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet registrovaných psů

Zveřejněno: 1. 8. 2018

č. e. – 17/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Územní rozhodnutí a stavební povolení


Zveřejněno: 1. 8. 2018

č. e. – 16/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotační řízení


Zveřejněno: 27. 7. 2018

č. e. – 15/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Čerpání z fondů EU


Zveřejněno: 6. 8. 2018

č. e. – 14/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Odpadkové koše


Zveřejněno: 9. 7. 2018

č. e. – 13/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smlouva


Zveřejněno: 25. 6. 2018

č. e. – 12/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přímá volba prezidenta


Zveřejněno: 20. 6. 2018

č. e. – 11/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Náklady na tisk


Zveřejněno: 20. 6. 2018

č. e. – 10/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
SDH


Zveřejněno: 31. 5. 2018

č. e. – 9/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kolektivní smlouvy


Zveřejněno: 3. 5. 2018

č. e. – 8/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Agenda v oddělení sociálně—právní ochrany dětí

odpověď-2

Zveřejněno: 21. 9. 2018

č. e. – 7/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Parkování Pod Nouzovem


Zveřejněno: 20. 3. 2018

č. e. – 6/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Trhy


Zveřejněno: 7. 3. 2018

č. e. – 5/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Správa obecního majetku


Zveřejněno: 5. 3. 2018

č. e. – 4/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Územní rozhodnutí a stavební povolení


Zveřejněno: 21. 3. 2018

č. e. – 3/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vedení řízení o přestupcích


Zveřejněno: 31. 1. 2018

č. e. – 2/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí odvolací instance


Zveřejněno: 12. 1. 2018

č. e. – 1/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Lesopark Letňany


Zveřejněno: 22. 2. 2018