Úvodní strana >> Úřad MČ >> Povinné informace >> výroční zpráva 2016INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2016
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


č. e. – 9/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informační systémy


Zveřejněno: 7. 11. 2016

č. e. – 8/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Radniční listy


Zveřejněno: 30. 9. 2016

č. e. – 7/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smluvní vztahy mezi MČ a stavebníky


Zveřejněno: 19. 8. 2016

č. e. – 6/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Uzavření smlouvy


Zveřejněno: 15. 6. 2016

č. e. – 5/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vliv stavby na životní prostředí


Zveřejněno: 17. 5. 2016

č. e. – 4/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vlastnictví sochy


Zveřejněno: 12. 4. 2016

č. e. – 3/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přestupkové řízení


Zveřejněno: 20. 3. 2016

č. e. – 2/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány


Zveřejněno: 8. 2. 2016

č. e. – 1/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Faktury


Zveřejněno: 21. 1. 2016