Úvodní strana >> Úřad MČ >> Povinné informace >> výroční zpráva 2015INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2015
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


č. e. – 17/2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Emisní stanice


Zveřejněno: 4. 1. 2016

č. e. – 16/2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informační systém Codexis


Zveřejněno: 4. 1. 2016

č. e. – 15/2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet bytových a nebytových jednotek


Zveřejněno: 22. 10. 2015

č. e. – 14/2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informatika


Zveřejněno: 20. 10. 2015

č. e. – 13/2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přestupkové řízení


Zveřejněno: 19. 8. 2015

č. e. – 12/2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí zápisů a stanovisek


Zveřejněno: 27. 8. 2015

č. e. – 11/2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Parkoviště


Zveřejněno: 10. 8. 2015

č. e. – 10/2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Platy a odměny


Zveřejněno: 7. 9. 2015

č. e. – 9/2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány


Zveřejněno: 18. 6. 2015

č. e. – 8/2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Finanční pomoc


Zveřejněno: 19. 5. 2015

č. e. – 7/2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznamy bytových a nebytových jednotek


Zveřejněno: 19. 5. 2015

č. e. – 6/2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smlouvy


Zveřejněno: 6. 5. 2015

č. e. – 5/2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty dětí s trvalým pobytem


Zveřejněno: 3. 2. 2015

č. e. – 4/2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kulturní akce


Zveřejněno: 3. 2. 2015

č. e. – 3/2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zábory


Zveřejněno: 3. 2. 2015

č. e. – 2/2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pronájem počítačů volby 2014


Zveřejněno: 13. 1. 2015

č. e. – 1/2015 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány


Zveřejněno: 3. 2. 2015