Úvodní strana >> Úřad MČ >> Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a jejich stanovená struktura dle Vyhlášky 442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006 a Zveřejnění rozpočtu a závěrečného účtu dle zákona č. 250/2000 Sb.


Změna: 416/2008 Sb.

Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1.        Úplný a oficiální název

Městská část Praha 19
Název (ID) datové schránky  ji9buvp
IČO: 00231304

Česká pošta  upozorňuje, že služba Poštovní datová zpráva není určena k zasílání nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení. Takové jednání je v rozporu s obchodními podmínkami služby, a zároveň se jedná o přestupek, za který hrozí fyzickým osobám pokuta až do výše 10.000,- Kč a podnikajícím fyzickým osobám či právnickým osobám pokuta až do výše 10.000.000,- Kč.

2.        Důvod a způsob založení

Vznik městských částí navazuje historicky na vznik obcí, které mají oporu v zákoně – vznikají tedy ze zákona a jsou v tomto zákoně vyjmenovány. V zákoně o obcích je jmenována hlavní město Praha, a zákonem č. 418/1990 Sb. bylo Praze umožněno rozčlenit se na „městské části a vlastním zákonem – Statutem upravit si kolik a jak velké tyto městské části budou. Statutem pak bylo vyjmenováno 57 městských částí se samostatnou právní subjektivitou mezi nimi i Městská část Praha - Kbely. V roce 2000 pak následuje nový zákon o obcích a hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a logicky následuje i úprava Statutu, kde je městská část Praha – Kbely povýšena jako centrum správního obvodu pro výkon přenesené působnosti pro městské části Kbely, Čakovice, Vinoř, Satalice a nový název naší městské části od 1. 1. 2002 je Městská část Praha 19. Od 1. 11. 2007 však Čakovice spadají pod Městskou část Praha 18. Důvod vzniku obcí a městských částí opět sahá do historie a dává možnost občanům dané lokality spravovat si věci sami – přeneseně přes své zastupitele a dále dává možnost státu delegovat některé pravomoci na obec a následně na městkou část a to je výkon státní správy – úřady, které výkon přenesené působnosti vykonávají.

Posláním Městské části Praha 19 je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

3.        Organizační struktura

Starosta: Pavel Žďárský
1. Zástupce starosty: Ing. Vladimír Olmr
2. Zástupce starosty: Ivana Šestáková
Tajemník úřadu MČ: JUDr. Josef Nykles
Sekretariát: Hana Růžková

Organizační schéma ÚMČ Praha 19 podle organizačních místMěstská část Praha 19 je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:

Základní škola
Albrechtická 732,
Praha 19 - Kbely, 197 00
IČO: 613 847 80
Telefon: +420 286 852 209
ředitel: Mgr. Bc. Květoslav Přibil pribil@skola-kbely.czMateřské školy

Mateřská škola Letců,
Letců 731
Praha 19 - Kbely, 197 00
IČO: 709 202 90
Telefon: +420 286 852 013
ředitel: Jaroslav Ptáčník- reditel@msletcu.cz
----------------------------------
Mateřská škola Albrechtická,
Albrechtická 598/2
Praha 19 - Kbely, 197 00
IČO: 712 943 68
Telefon: +420 283 883 237
Ředitelka: Lada Leiblová - leiblovalada.msalb@seznam.cz

4.        Kontaktní spojení

Městská část Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 - Kbely
197 00
ústředna: 284080811
GPS souřadnice: 50.1336984, 14.5472049
Na této adrese se nachází následující odbory:
Odbor Kancelář Starosty
Odbor Tajemníka
Odbor Občansko Správní
Odbor Živnostenský
Odbor Ekonomický
Odbor Majetku
Pracoviště CzechPoint
Podatelna


Městská část Praha 19
detašované pracoviště
Železnobrodská 764
Praha 9 – Kbely
197 00
Na této adrese se nachází následující odbory:
Odbor Sociálních Věcí a Zdravotnictví

DOČASNÉ PŘESUNUTÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ je dočasně přesunut z adresy Železnobrodská 764, na adresu Borovnická 476/33, Praha 9 Kbely.


Městská část Praha 19
detašované pracoviště
Železnobrodská 825
Praha 9 – Kbely
197 00
Na této adrese se nachází následující odbory:
Odbor Výstavby
Odbor Životního Prostředí a Dopravy4.1 Kontaktní spojení:

Městská část Praha 19
Semilská 43/1
Praha 19-Kbely
197 00 Praha 974.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Městská část Praha 19
Semilská 43/1
Praha 19-Kbely
197 00 Praha 974.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny úřadu, Semilská 43/1
Na dobu stanovené úřední hodiny si můžete telefonicky objednat návštěvu u příslušného pracovníka, čímž si zajistíte jeho přítomnost, neboť v této době může být například na místním šetření, či na jiném jednání mimo své pracoviště. Kontakty na příslušné pracovníky viz telefonní seznam.


Vážení spoluobčané,
návštěvní hodiny Úřadu MČ Praha 19 pro veřejnost jsou od pondělí 14.6.2021 v běžném režimu, viz rozpis níže.

Při vstupu do objektu úřadu prosím v zájmu svém i v zájmu okolí respektujte následující:

       Klient bez zakrytých úst a nosu respirátorem FFP2/KN 95 nemůže být
            vpuštěn do prostor úřadu a odbaven.
       Při vstupu do budovy prosím použijte dezinfekci rukou.
       Dodržujte 2 metrové rozestupy.
       Pracovník recepce či jiný zaměstnanec Vám pomůže s kontaktováním        
            příslušného pracovníka úřadu.
       Vyčkejte na pracovníka úřadu ve vyhrazeném prostoru před Úřadem a  
            respektujte jeho pokyny.
     
Vstup klientů do Úřadu bude možný pouze tehdy, pokud nelze záležitost vyřešit venku, případně telefonicky či e-mailem.

Je vhodné si požadovanou záležitost předjednat a případné osobní jednání lze tímto zkrátit na dobu co možná nejkratší tak, že budete kontaktovat příslušného pracovníka prostřednictvím datové schránky ÚMČ, e-mailu, kontakty: http://www.praha19.cz/- odbory, či se obrátit o informace na tel. linku 284080824, která je k dispozici v době - pondělí a středa: 8-18h, úterý, čtvrtek: 8-15h a pátek: 8-14h.

Děkujeme za pochopení
V Praze 9 – Kbelích dne 14.6.2021
JUDr. Josef Nykles
Tajemník ÚMČ Praha 19V době od 12.00 do 13.00 zajišťuje příjem podání recepce

PO

8:00 - 12:00      13:00 - 17:30

ÚT
Objednaní klienti  
8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

ST

8:00 - 12:00      13:00 - 17:30

ČT
Objednaní klienti  
8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

Objednaní klienti
8:00 - 14:00


 Níže uvádíme úřední hodiny specializovaných pracovišť Podatelna, recepce a sekretariát starosty
jsou nepřetržitě v provozu po celou pracovní dobu úřadu, včetně přestávky na oběd.
V době od 12.00 do 13.00 zajišťuje příjem podání recepce

PO

8:00 - 18:00

ÚT

8:00 - 15:00

ST

8:00 - 18:00

ČT

8:00 - 15:00


8:00 - 14:00


 Výpisy z Czech - pointu, ověřování podpisů a listin
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu kvalitního vyřízení Vaší žádosti můžeme vzhledem k administrativní náročnosti úkonu přijmout posledního žadatele 15 minut před začátkem polední přestávky, nebo 15 minut před koncem pracovní doby.

PO
8:00 - 12:00    13:00 - 18:00

ÚT

8:00 - 12:00    13:00 - 15:00

ST

8:00 - 12:00    13:00 - 18:00

ČT

8:00 - 12:00    13:00 - 15:00


8:00 - 12:00    13:00 - 14:00


 Matrika
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu kvalitního vyřízení Vaší žádosti můžeme vzhledem k administrativní náročnosti úkonu přijmout posledního žadatele 15 minut před začátkem polední přestávky, nebo 15 minut před koncem pracovní doby.

Vzhledem k vysokému zájmu o uzavření sňatků v úterý a ve čtvrtek, jsme nuceni upravit úřední hodiny na matrice :

PO
8:00 - 12:00  13:00 - 18:00

ÚT

8:00 - 11:00           svatby

ST

8:00 - 12:00   13:00 - 18:00

ČT

8:00 - 11:00           svatby


svatby

 Občanské průkazy, Cestovní doklady a Živnostenský odbor

Vážení klienti, prosíme vás, abyste v maximální možné míře pro obstarání občanského průkazu nebo cestovního dokladu využili jednoduché internetové objednání https://www.praha19.cz/rezervacni_system.html.

Objednat se prostřednictvím internetu vám také mohou zajistit pracovnice podatelny při vaší osobní návštěvě ÚMČ Praha 19. Na základě internetového objednání budete odbaveni přednostně bez čekání a v čase, který si sami zvolíte.

Dovolujeme si zároveň upozornit, že klienti objednaní prostřednictvím internetu mají vždy přednost před neobjednanými. Zejména v období dovolených, při zvýšeném zájmu o cestovní doklady nelze zaručit, že příslušná přepážka stihne odbavit i neobjednané klienty. Děkujeme za pochopení.

Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu kvalitního vyřízení Vaší žádosti můžeme vzhledem k administrativní náročnosti úkonu přijmout posledního žadatele 30 minut před začátkem polední přestávky, nebo 30 minut před koncem pracovní doby.

PO

8:00 - 12:00      13:00 - 18:00

ÚT
Objednaní klienti  
8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

ST

8:00 - 12:00      13:00 - 18:00

ČT
Objednaní klienti  
8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

Objednaní klienti
8:00 - 14:00
4.4 Telefonní čísla

ústředna :  284080811
Konkrétní telefonní čísla a e-mailové spojení na jednotlivé pracovníky naleznete pod danými odbory a telefonní čísla i na stránce kontakty4.5 Čísla faxu

fax: 2840808154.6 Adresa internetové stránky


adresa IPv4:         81.95.99.22
adresa IPv6:         2a02:4a8:ac24:128::99:22 ipv6 připravenoDoménové jméno www.praha19.cz je korektně zabezpečeno DNSSEC technologií.
Doménové jméno www.praha-kbely.cz je korektně zabezpečeno DNSSEC technologií.


Server Software: nginx

Hosting Company: Prague

Robots.txt: Found

Sitemap.xml: Found
4.7 Adresa elektronické podatelny

4.8 Další elektronické adresy

e-mailové spojení na jednotlivé pracovníky pod danými odbory a na stránce kontakty

Název (ID) datové schránky
ji9buvp

5.        Bankovní spojení

Platby na základě smluv zejména nájemné (bytů, nebytových prostor, pozemků):
číslo účtu: 9021-2000932309/0800

Ostatní platby zejména místní poplatky, správní poplatky, pokuty, hřbitovní poplatky:
číslo účtu: 19-2000932309/0800

Fakturační údaje:
Městská část Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 - Kbely
19700
IČ: 00231304
DIČ:CZ00231304

6.        Identifikační číslo organizace (IČO):
00231304

7.        Daňové identifikační číslo (DIČ):
CZ00231304

8.        Dokumenty

8.1        Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet


Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý a aktuální rok


2019

2020
2021
Hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2021 - USNESENÍ

Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2021 a rozpočtového výhledu na roky 2022 až 2026


8.3 Závěrečný účet


9.        Žádosti o informace
Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


seznamy hlavních dokumentů viz bod 8.1

licenční smlouva viz bod 16Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


Žádosti o informace včetně poskytnutých informací jsou uvedeny pod odkazem „Výroční zpráva“ vždy k danému roku, viz bod 17. Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 5 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


veřejně přístupné registry, evidence, seznamy nebo rejstříky


Zveřejnění evidencí osobních údajů vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb.
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje Úřad městské části Praha 19 jako kontrolní orgán obecné informace o výsledku kontrolní činnosti.

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR - INFORMACE O KONTROLÁCH 2020
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR - INFORMACE O KONTROLÁCH 2019
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR - INFORMACE O KONTROLÁCH 2018
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR - INFORMACE O KONTROLÁCH 2017
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR - INFORMACE O KONTROLÁCH 2016
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR - INFORMACE O KONTROLÁCH 2015
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR - INFORMACE O KONTROLÁCH 2014Odbor životního prostředí a dopravy10.        Příjem žádostí a dalších podání

Místem pro podání ústní nebo písemné žádosti je každý odbor Městské části Praha 19 podle své věcné příslušnosti. Nelze-li věcnou příslušnost přesně určit, lze žádost směrovat do podatelny, která zajistí další postup dle zákona.

Ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném odboru nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního i elektronického zařízení.

1. Písemně:
  • poštou:
Městská část Praha 19, (popř. příslušný odbor, kterému je podání adresováno),
Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely
  • Osobně:
Podatelna Úřadu městské části Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely

2. Elektronicky:
(vždy u žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

11.        Opravné prostředky

místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde takový formulář získat.

Opravný prostředek lze podat písemně a to:
Poštou na adresu úřadu:
Městská část Praha 19, příslušný odbor, Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 - Kbely.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává.
Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává buď písemně výše uvedeným způsobem nebo e-mailem na elektronickou adresu elektronické podatelny.
Speciální formulář pro podání opravného prostředku není vydán.

12.        Formuláře

(způsob a místo, kde lze formuláře získat)
Běžné formuláře lze získat v podatelně úřadu MČ Praha 19, nebo z těchto stránek na stránce příslušného odboru v sekci ke stažení.

Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí - http://portal.mpsv.cz/forms/
Formuláře na státní správa.cz - http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/formulare
Form.cz - archiv formulářů na českém internetu - http://www.form.cz/

13.        Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat

Portál veřejné správy České republiky –  www.portal.gov.cz
Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě  – www.mvcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí  – www.mpsv.cz
Magistrát hl.m.Prahy - http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/jak_si_zaridit_mhmp/index.html

14.1        Předpisy

14.2 Vydané právní předpisy


nevydán žádný právní předpis

Městská část Praha 19 nemá pravomoc vydávat vyhlášky či nařízení. (viz. § 89 odst. 3 zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze)

15.        Úhrady za poskytování informací
Úhrady za poskytování informací se řídí níže uvedeným sazebníkem.15.1 Sazebník úhrad


za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Magistrát hl. m. Prahy).

Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížností.

16. Licenční smlouvy


16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence


V současné době nejsou Městskou částí Praha 19 poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti zákona č. 106/1999 Sb. poskytování informací podle § 18 zákona.  
INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 jsou k nalezení pod výroční zprávou za daný rok,
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.