Úvodní strana >> Úřad MČ >> Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a jejich stanovená struktura dle Vyhlášky 442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006 a Zveřejnění rozpočtu a závěrečného účtu dle zákona č. 250/2000 Sb.


Změna: 416/2008 Sb.

Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1.        Úplný a oficiální název

Městská část Praha 19
Název (ID) datové schránky  ji9buvp
IČO: 00231304

2.        Důvod a způsob založení

Vznik městských částí navazuje historicky na vznik obcí, které mají oporu v zákoně – vznikají tedy ze zákona a jsou v tomto zákoně vyjmenovány. V zákoně o obcích je jmenována hlavní město Praha, a zákonem č. 418/1990 Sb. bylo Praze umožněno rozčlenit se na „městské části a vlastním zákonem – Statutem upravit si kolik a jak velké tyto městské části budou. Statutem pak bylo vyjmenováno 57 městských částí se samostatnou právní subjektivitou mezi nimi i Městská část Praha - Kbely. V roce 2000 pak následuje nový zákon o obcích a hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a logicky následuje i úprava Statutu, kde je městská část Praha – Kbely povýšena jako centrum správního obvodu pro výkon přenesené působnosti pro městské části Kbely, Čakovice, Vinoř, Satalice a nový název naší městské části od 1. 1. 2002 je Městská část Praha 19. Od 1. 11. 2007 však Čakovice spadají pod Městskou část Praha 18. Důvod vzniku obcí a městských částí opět sahá do historie a dává možnost občanům dané lokality spravovat si věci sami – přeneseně přes své zastupitele a dále dává možnost státu delegovat některé pravomoci na obec a následně na městkou část a to je výkon státní správy – úřady, které výkon přenesené působnosti vykonávají.

Posláním Městské části Praha 19 je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

3.        Organizační struktura

Starosta: Pavel Žďárský
1. Zástupce starosty: Ing. Vladimír Olmr
2. Zástupce starosty: Ivana Šestáková
Tajemník úřadu MČ: JUDr. Josef Nykles
Sekretariát: Hana Růžková

Organizační schéma ÚMČ Praha 19 podle organizačních místMěstská část Praha 19 je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:

Základní škola
Albrechtická 732,
Praha 19 - Kbely, 197 00
IČO: 613 847 80
Telefon: +420 286 852 209
ředitel: Mgr. Bc. Květoslav Přibil pribil@skola-kbely.czMateřské školy

Mateřská škola Letců,
Letců 731
Praha 19 - Kbely, 197 00
IČO: 709 202 90
Telefon: +420 286 852 013
ředitel: Jaroslav Ptáčník- reditel@msletcu.cz
----------------------------------
Mateřská škola Albrechtická,
Albrechtická 598/2
Praha 19 - Kbely, 197 00
IČO: 712 943 68
Telefon: +420 283 883 237
Ředitelka: Lada Leiblová - leiblovalada.msalb@seznam.cz

4.        Kontaktní spojení

Městská část Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 - Kbely
197 00
ústředna: 284080811
GPS souřadnice: 50.1336984, 14.5472049
Na této adrese se nachází následující odbory:
Odbor Kancelář Starosty
Odbor Tajemníka
Odbor Občansko Správní
Odbor Živnostenský
Odbor Ekonomický
Odbor Majetku
Pracoviště CzechPoint
Podatelna


Městská část Praha 19
detašované pracoviště
Železnobrodská 764
Praha 9 – Kbely
197 00
Na této adrese se nachází následující odbory:
Odbor Sociálních Věcí a Zdravotnictví


Městská část Praha 19
detašované pracoviště
Železnobrodská 825
Praha 9 – Kbely
197 00
Na této adrese se nachází následující odbory:
Odbor Výstavby
Odbor Životního Prostředí a Dopravy4.1 Kontaktní spojení:

Městská část Praha 19
Semilská 43/1
Praha 19-Kbely
197 00 Praha 974.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Městská část Praha 19
Semilská 43/1
Praha 19-Kbely
197 00 Praha 974.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny úřadu, Semilská 43/1
Na dobu stanovené úřední hodiny si můžete telefonicky objednat návštěvu u příslušného pracovníka, čímž si zajistíte jeho přítomnost, neboť v této době může být například na místním šetření, či na jiném jednání mimo své pracoviště. Kontakty na příslušné pracovníky viz telefonní seznam.

na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 14. 2. 2021 č. 128

Vážení spoluobčané,
návštěvní hodiny Úřadu MČ Praha 9 pro veřejnost jsou v současné době upraveny následovně:

Pondělí   8.00-12.00; 13.00-17.30h

Úterý pouze pro objednané klienty

Středa    8.00-12.00; 13.00-17.30h

Čtvrtek pouze pro objednané klienty

V nejvyšší možné míře s úřadem prosím komunikujte elektronicky a raději si předem zavolejte na příslušné pracoviště (ev. na recepci úřadu: 284080811) a informujte se o možnostech vyřízení Vašeho požadavku.
Děkujeme za pochopení.

Při vstupu do objektu úřadu je každý povinen dodržovat v zájmu svém i v zájmu okolí následující pravidla provozu:
·        Klient bez zakrytých úst a nosu rouškou či jinou ochranou nemůže být odbaven.
·        Klient použije dezinfekci rukou nebo jednorázové ochranné rukavice.
·        Je třeba dodržovat 2 metrové rozestupy.
·        Pracovník recepce či jiný zaměstnanec klientovi pomůže s kontaktováním příslušného pracovníka úřadu.
·        Klient vyčká na pracovníka úřadu ve vyhrazeném prostoru před úřadem a bude respektovat jeho pokyny.
·        Vstup klientů do úřadu bude možný pouze tehdy, pokud nelze záležitost vyřešit venku.

 Je vhodné si požadovanou záležitost předjednat a případné osobní jednání lze tímto zkrátit na dobu co možná nejkratší tak, že budete kontaktovat příslušného pracovníka prostřednictvím datové schránky ÚMČ, e-mailu, kontakty: http://www.praha19.cz/- odbory, či se obrátit o informace na tel. linku 284080824, která je k dispozici v době - pondělí a středa: 8-18h, úterý, čtvrtek: 8-15h a pátek: 8-14h.
JUDr. Josef Nykles
Tajemník ÚMČ Praha 19

V době od 12.00 do 13.00 zajišťuje příjem podání recepce

PO

8:00 - 12:00      13:00 - 17:30

ÚT
Objednaní klienti  
8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

ST

8:00 - 12:00      13:00 - 17:30

ČT
Objednaní klienti  
8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

Objednaní klienti
8:00 - 14:00


 Níže uvádíme úřední hodiny specializovaných pracovišť Podatelna, recepce a sekretariát starosty
jsou nepřetržitě v provozu po celou pracovní dobu úřadu, včetně přestávky na oběd.
V době od 12.00 do 13.00 zajišťuje příjem podání recepce

PO

8:00 - 18:00

ÚT

8:00 - 15:00

ST

8:00 - 18:00

ČT

8:00 - 15:00


8:00 - 14:00


 Výpisy z Czech - pointu, ověřování podpisů a listin
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu kvalitního vyřízení Vaší žádosti můžeme vzhledem k administrativní náročnosti úkonu přijmout posledního žadatele 15 minut před začátkem polední přestávky, nebo 15 minut před koncem pracovní doby.

PO
8:00 - 12:00    13:00 - 18:00

ÚT

8:00 - 12:00    13:00 - 15:00

ST

8:00 - 12:00    13:00 - 18:00

ČT

8:00 - 12:00    13:00 - 15:00


8:00 - 12:00    13:00 - 14:00


 Matrika
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu kvalitního vyřízení Vaší žádosti můžeme vzhledem k administrativní náročnosti úkonu přijmout posledního žadatele 15 minut před začátkem polední přestávky, nebo 15 minut před koncem pracovní doby.

Vzhledem k vysokému zájmu o uzavření sňatků v úterý a ve čtvrtek, jsme nuceni upravit úřední hodiny na matrice :

PO
8:00 - 12:00  13:00 - 18:00

ÚT

8:00 - 11:00           svatby

ST

8:00 - 12:00   13:00 - 18:00

ČT

8:00 - 11:00           svatby


svatby

 Občanské průkazy, Cestovní doklady a Živnostenský odbor
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu kvalitního vyřízení Vaší žádosti můžeme vzhledem k administrativní náročnosti úkonu přijmout posledního žadatele 30 minut před začátkem polední přestávky, nebo 30 minut před koncem pracovní doby.

PO

8:00 - 12:00      13:00 - 18:00

ÚT
Objednaní klienti  
8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

ST

8:00 - 12:00      13:00 - 18:00

ČT
Objednaní klienti  
8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

Objednaní klienti
8:00 - 14:00

Při vstupu do objektu úřadu prosím v zájmu svém i v zájmu okolí respektujte následující:

  • Klient bez zakrytých úst a nosu rouškou či jinou ochranou nemůže být odbaven.
  • Použijte dezinfekci rukou.
  • Dodržujte 2 metrové rozestupy.
  • Pracovník recepce či jiný zaměstnanec Vám pomůže s kontaktováním příslušného pracovníka úřadu.
  • Vyčkejte na pracovníka úřadu ve vyhrazeném prostoru před Úřadem a respektujte jeho pokyny.
  • Vstup klientů do Úřadu bude možný pouze tehdy, pokud nelze záležitost vyřešit venku.

 Je vhodné si požadovanou záležitost předjednat a případné osobní jednání lze tímto zkrátit na dobu co možná nejkratší tak, že budete kontaktovat příslušného pracovníka prostřednictvím datové schránky ÚMČ (ji9buvp), e-mailu, kontakty: http://www.praha19.cz/- odbory, či se obrátit o informace na tel. linku 284080824, která je k dispozici v době - pondělí a středa: 8-18h, úterý, čtvrtek: 8-15h a pátek: 8-14h.
JUDr. Josef Nykles
Tajemník ÚMČ Praha 19
4.4 Telefonní čísla

ústředna :  284080811
Konkrétní telefonní čísla a e-mailové spojení na jednotlivé pracovníky naleznete pod danými odbory a telefonní čísla i na stránce kontakty4.5 Čísla faxu

fax: 2840808154.6 Adresa internetové stránky


adresa IPv4:         81.95.99.22
adresa IPv6:         2a02:4a8:ac24:128::99:22 ipv6 připravenoDoménové jméno www.praha19.cz je korektně zabezpečeno DNSSEC technologií.
Doménové jméno www.praha-kbely.cz je korektně zabezpečeno DNSSEC technologií.


Server Software: nginx

Hosting Company: Prague

Robots.txt: Found

Sitemap.xml: Found
4.7 Adresa elektronické podatelny

4.8 Další elektronické adresy

e-mailové spojení na jednotlivé pracovníky pod danými odbory a na stránce kontakty

Název (ID) datové schránky
ji9buvp

5.        Bankovní spojení

Platby na základě smluv zejména nájemné (bytů, nebytových prostor, pozemků):
číslo účtu: 9021-2000932309/0800

Ostatní platby zejména místní poplatky, správní poplatky, pokuty, hřbitovní poplatky:
číslo účtu: 19-2000932309/0800

Fakturační údaje:
Městská část Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 - Kbely
19700
IČ: 00231304
DIČ:CZ00231304

6.        Identifikační číslo organizace (IČO):
00231304

7.        Daňové identifikační číslo (DIČ):
CZ00231304

8.        Dokumenty

8.1        Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet


Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý a aktuální rok


2019

2020
2021
Hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2021 - USNESENÍ

Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2021 a rozpočtového výhledu na roky 2022 až 2026


8.3 Závěrečný účet


9.        Žádosti o informace
Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


seznamy hlavních dokumentů viz bod 8.1

licenční smlouva viz bod 16Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


Žádosti o informace včetně poskytnutých informací jsou uvedeny pod odkazem „Výroční zpráva“ vždy k danému roku, viz bod 17. Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 5 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


veřejně přístupné registry, evidence, seznamy nebo rejstříky


Zveřejnění evidencí osobních údajů vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb.
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje Úřad městské části Praha 19 jako kontrolní orgán obecné informace o výsledku kontrolní činnosti.

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR - INFORMACE O KONTROLÁCH 2020
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR - INFORMACE O KONTROLÁCH 2019
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR - INFORMACE O KONTROLÁCH 2018
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR - INFORMACE O KONTROLÁCH 2017
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR - INFORMACE O KONTROLÁCH 2016
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR - INFORMACE O KONTROLÁCH 2015
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR - INFORMACE O KONTROLÁCH 2014Odbor životního prostředí a dopravy


10.        Příjem žádostí a dalších podání

Místem pro podání ústní nebo písemné žádosti je každý odbor Městské části Praha 19 podle své věcné příslušnosti. Nelze-li věcnou příslušnost přesně určit, lze žádost směrovat do podatelny, která zajistí další postup dle zákona.

Ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném odboru nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního i elektronického zařízení.

1. Písemně:
  • poštou:
Městská část Praha 19, (popř. příslušný odbor, kterému je podání adresováno),
Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely
  • Osobně:
Podatelna Úřadu městské části Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely

2. Elektronicky:
(vždy u žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

11.        Opravné prostředky

místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde takový formulář získat.

Opravný prostředek lze podat písemně a to:
Poštou na adresu úřadu:
Městská část Praha 19, příslušný odbor, Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 - Kbely.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává.
Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává buď písemně výše uvedeným způsobem nebo e-mailem na elektronickou adresu elektronické podatelny.
Speciální formulář pro podání opravného prostředku není vydán.

12.        Formuláře

(způsob a místo, kde lze formuláře získat)
Běžné formuláře lze získat v podatelně úřadu MČ Praha 19, nebo z těchto stránek na stránce příslušného odboru v sekci ke stažení.

Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí - http://portal.mpsv.cz/forms/
Formuláře na státní správa.cz - http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/formulare
Form.cz - archiv formulářů na českém internetu - http://www.form.cz/

13.        Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat

Portál veřejné správy České republiky –  www.portal.gov.cz
Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě  – www.mvcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí  – www.mpsv.cz
Magistrát hl.m.Prahy - http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/jak_si_zaridit_mhmp/index.html

14.1        Předpisy

14.2 Vydané právní předpisy


nevydán žádný právní předpis

Městská část Praha 19 nemá pravomoc vydávat vyhlášky či nařízení. (viz. § 89 odst. 3 zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze)

15.        Úhrady za poskytování informací
Úhrady za poskytování informací se řídí níže uvedeným sazebníkem.15.1 Sazebník úhrad


za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Magistrát hl. m. Prahy).

Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížností.

16. Licenční smlouvy


16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence


V současné době nejsou Městskou částí Praha 19 poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti zákona č. 106/1999 Sb. poskytování informací podle § 18 zákona.  
INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 jsou k nalezení pod výroční zprávou za daný rok,
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.