Úvodní strana >> Městská část >> Hlášení poruch, havárií

Poruchy v dodávkách vody na veřejné části vodovodu

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
tel.: 840 111 112
ODTAH VOZIDLA PŘI HAVÁRII NA VODOVODNÍ ČI KANALIZAČNÍ SÍTI HRADÍ PVK
Informace o tom, na jaké odstavné parkoviště bylo vozidlo odtaženo, získá majitel či provozovatel vozidla na zákaznické lince PVK 840111112 a 601 274 274 nebo u operačního střediska Správy služeb hl. m. Prahy, tel. 267 002 662.
Seznam odtahových parkovišť včetně kontaktů a provozní doby naleznete na webu Správy služeb: http://www.sshmp.cz/cs/oddeleni-spravy-parkovist.

Poruchy v dodávkách elektrického proudu

Na Hroudě 1492/4, 100 05  Praha 10
tel.: 1236

Havárie rozvodů plynu

Národní 37/38, 110 00 Praha 1 – Nové Město
tel.: 1239

Poruchy veřejného osvětlení

Od 31. 5. 2018 společnost Technologie Hlavního města Prahy, a. s. (THMP) převzala správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a souvisejících technologií.
Pro hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení nově kontaktujte dispečink THMP.
Telefonní linka: 800 404 060 (bezplatná)
 
(http://www.thmp.cz/index.php/hlaseni-poruch-vo)
 
Další informace naleznete na stránkách 
(http://www.thmp.cz/index.php/jak-si-zaridit)

Při nahlašování poruch veřejného osvětlení si nezapomeňte opsat číslo sloupu veřejného osvětlení na něm uvedené.

Hlášení poruch a závad

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Tel.: 257 015 111