Úvodní strana >> Městská část >> Pečovatelská služba

Charita Neratovice je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje klientům odbornou kvalitní službu tak, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí. Klientem může být kdokoliv bez omezení věku, trvalého bydliště, zdravotního stavu a sociálního postavení.
Služby si klient hradí sám dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb..

Charita Neratovice ve Kbelích poskytuje:

Domácí zdravotní péči  -  je poskytována zdravotními sestrami na indikaci lékaře (odběry
krve, aplikace injekcí, převazy atd.), je hrazena pojišťovnou

Pečovatelskou službu  si klient hradí sám dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

O domácí hospicové péči se v poslední době hovoří zejména v souvislosti s nedostatečným financováním. Farní charita Neratovice pečuje o umírající od počátku svého působení. Začátky nebyly snadné. Neratovická charita má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, pro které je partnerem v komplexní zdravotní péči o pacienty v terminálním stádiu.
O službu, která umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem zemřít v blízkosti rodiny, je velký zájem. V loňském roce doprovodil tým domácí hospicové péče šest desítek umírajících pacientů. V těchto dnech pečuje o jedenáct osob.
Pacientům a jejich blízkým jsme k dispozici sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, ve dne, v noci,“ říká Veronika Ouředníková z Farní charity Neratovice – střediska Kbely. „Naše péče je komplexní. Aplikujeme léky, infuzní a parenterální terapii, pečujeme o rány a fyzické bolesti pacienta. Jsme vybaveni moderními přístroji, jako jsou odsávačky, injektomaty či infuzní pumpy. Stejně důležité je také naslouchat duševním a duchovním potřebám člověka.“
Mobilní hospicová péče vyžaduje spolupráci mnoha odborníků – lékařů, zdravotních sester a sociálních pracovníků. Nezastupitelná je aktivní spolupráce rodiny. „Hospicová péče je mimořádně náročnou službou, ale velmi smysluplnou. Dokazuje, že umírání nemusí být spojeno se strachem, bolestí a osamocením,“ uzavírá vrchní sestra Jana Francová.


Nabídka pečovatelských služeb a výše úhrady za ně  (dle vyhl. č. 505/2006 Sb.)

 • 1.    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu..100 Kč/ hod
 • a)      pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • b)      pomoc při oblékání a svlékání
 • c)      pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • d)      pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 • 2.    pomoc při osobní hygieně..100 Kč/ hod
 • a)      pomoc při úkonech osobní hygieny
 • b)      pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • c)      pomoc při použití WC

 • 3.    poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • a)      dovoz nebo donáška jídla..20Kč / úkon
 • b)      pomoc při přípravě jídla a pití..100 Kč/ hod
 • c)      příprava a podání jídla..100 Kč/ hod

 • 4.    Pomoc při zajištění chodu domácnosti..100 Kč/hod
 • a)       běžný úklid a údržba domácnosti  
 • b)       údržba domácích spotřebičů
 • c)       pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování, úklid společných prostor
 • d)      donáška vody
 • e)      topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, údržbu topných zařízení osobně neprovádíme, doporučujeme využít odborné služby (topenáři, kominíci)
 • f)      běžné nákupy a pochůzky
 • g)     velký nákup např. týdenní nákup, předsváteční nákupy, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti..100Kč/1úkon
 • h)     praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy..50,- Kč / kg suchého prádla
 • (dle možností středisek)

 • 5.    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ..100,- Kč / hod
 • - doprovody k lékaři, na poštu, na úřad, do obchodu…aj.Výše úhrady za poskytnuté peč. služby činí částku podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.

Podrobnější informace o službách Vám poskytne pečovatelka na tel. 736 633 671 nebo je najdete na www.neratovice-charita.cz