Dobrovolníci na roznos roušek se prokazují následující průkazkou

Přední strana průkazky
zadní strana průkazky

(Jmenný seznam dobrovolníků je k dispozici na sekretariátu starosty - tel.: 284 08 08 24)UtilityReport - On-line žádost o vyjádření k existenci sítí