Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.

Seznam žádostí evidovaných odborem životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 v roce 2019:

DATUM PODÁNÍ
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
KAT. ÚZEMÍ
SPECIFIKACE ZDROJE
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
(spis. zn. + dat.vydání)
19.12.2018
„Novostavba rodinného domu“, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 641/195
Satalice
krbová vložka;
stavební činnost
SZ P19 8001/2019
9.1.2019
19.12.2018
„Rodinný dům, stavební úpravy – částečná demolice“, ul. Pod garážemi 141, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 191 a 193
Satalice
demoliční činnost
SZ P19 7984/2018
14.2.2019
21.12.2018
„Kanalizační přípojka U Řempa 338“, Praha 9 – Satalice, pozemky parc.č. 265/1 a 266
Satalice
stavební činnost
SZ P19 8051/2018
8.1.2019
28.12.2018
„Hala Vinoř“, ul. Mladoboleslavská 675, pozemky parc. č. 1395/1, 1394/2, 1395/2, 1399/4, 1399/5, 1399/8, 1399/7
Vinoř
4 ks tmavých infračervených plynových zářičů od fy. KOTRBATÝ typ KM 15 I o max. výkonu 16,5 kW a 5 ks tmavých infračervených plynových zářičů od fy. KOTRBATÝ typ KM 30 I o max. výkonu 32,2 kW;
stavební činnost
SZ P19 8086/2018
18.3.2019
7.1.2019
„Odstranění zděného objektu bývalé vrátnice“, ul. K Cihelně 129, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 936
Satalice
demoliční činnost
SZ P19 301/2019
11.1.2019
8.1.2019
„Odstranění stavby garáže“, ul. Rašovická 150, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 141 a 142
Satalice
demoliční činnost
SZ P19 298/2019
11.1.2019
9.1.2018
„Údržba, obnova a výstavba zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze – dodávka koordinačního kabelu mezi SSZ 9.253 - 9.227“, ul. Toužimská, Semilská, Vrchlabská, pozemky parc. č. 2052/1, 8/1, 8/5, 8/4, 2052/3, 2140, 2051, 2050, 2137/3, 2137/9, 2012, 2139,2025/3
Kbely
stavební činnost
SZ P19 219/2019
24.4.2019
9.1.2019
„Stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0021 – K Radonicům“ - osvětlení veřejného prostranství okolí kaple a zabezpečení výjezdu hasičů, pozemky parc. č. 72/1, 76, 87/1, 986
Satalice
stavební činnost
SZ P19 1697/2019
9.5.2019
11.1.2019
„Novostavba rodinného domu“, ul. K Rybníčku, Praha 9 – Satalice, pozemky parc. č. 104, 102/3 a 102/1
Satalice
plynový kondenzační kotel o výkonu 6 – 14 kW, emisní třída NOx 5;
krb;
stavební činnost
SZ P19 300/2019
24.1.2019
14.1.2019
„Novostavba bazénu na p.č. 915 v k.ú. a obci Vinoř“, ul. Lohenická 389, Praha 9 – Vinoř, pozemek parc.č. 915
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 339/2019
24.1.2019
14.1.2019
„Umístění plnící stanice CNG“, pozemky parc. č. 1409/20, 1409/19 a 1400/1
Vinoř
plnící stanice CNG;
stavební činnost
SZ P19 361/2019
18.3.2019
21.1.2019
„Stavební úpravy – odstranění balkonu na východní fasádě RD č.p. 368“, ul. Železnobrodská 368/29, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 872
Kbely
demoliční činnost
SZ P19 526/2019
6.2.2019
23.1.2019
„Bourací práce – novostavba bytového domu Satalice jih 01“, ul. Za Novákovou zahradou, Praha 9 – Satalice, pozemky parc. č. 523/5, 524/1, 524/2, 524/3, 524/24 a 524/25
Satalice
demoliční činnost
SZ P19 592/2019
11.2.2019
23.1.2019
„RD Satalice“, ul. K cihelně, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 256/5
Satalice
krb;
stavební činnost
SZ P19 587/2019
15.3.2019
25.1.2019
„Změna užívání prostoru bývalé galvanovny na gastroprovoz“, pozemek parc. č. 1944/3
Kbely
stavební činnost
SZ P19 692/2019
14.3.2019
25.1.2019
„Obytný soubor Satalice – 2. etapa“, pozemky parc. č. 349, 351, 352, 353, 354, 357/1, 358, 359, 360, 361, 362, 988/1, 988/6 – územní řízení
Satalice
•plynová kotelna pro objekt A o celkovém výkonu 340 kW, tvořené čtyřmi kotli Logamax plus GB162-85 o výkonu každého 85 kW,
•plynová kotelna pro objekt B o celkovém výkonu 400 kW, tvořené čtyřmi kotli Logamax plus GB162-100 o výkonu každého 100 kW,
•plynová kotelna pro objekt C o celkovém výkonu 170 kW, tvořené dvěma kotli Logamax plus GB162-85 o výkonu každého 85 kW,
•plynová kotelna pro objekt D o celkovém výkonu 170 kW, tvořené dvěma kotli Logamax plus GB162-85 o výkonu každého 85 kW,
•plynové¨á kotelna pro objekt F o celkovém výkonu 200 kW, tvořené dvěma kotli Logamax plus GB162-100 o výkonu každého 100 kW,
SZ P19 691/2019
17.4.2019
1.2.2019
„Rozšíření garáže a přístavba pergoly u rodinného domu č.p. 183“, ul. Chvojenecká 183, Praha – Vinoř, pozemky parc. č. 609, 610 a 628/13
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 864/2019
13.2.2019
4.2.2019
„Novostavba rodinného domu - Kbely“ – změna zdroje vytápění, ul. Úlibická, Praha – Kbely, pozemek parc. č. 1723
Kbely
krb
SZ P19 893/2019
15.2.2019
7.2.2018
„Novostavba zahradní pergoly, skleníku a schodiště na parcele č. 780/12 v Praze Kbelích“, ul. Jilemnická, Praha – Kbely, pozemek parc. č. 780/12
Kbely
venkovní gril a udírna;
stavební činnost
SZ P19 979/2019
21.2.2019
11.2.2019
„Úpravy zahradního domku“, ul. Trabantská ev. č. 47, Praha – Satalice, pozemek parc. č. 629/2
Satalice
stavební činnost
SZ P19 1022/2019
21.2.2019
18.2.2019
„Úprava parkovacích ploch – Kbely“, ul. Veselá a Žacléřská, pozemky parc. č. 2087/49, 2087/48 a 1967/21
Kbely
stavební činnost
SZ P19 1205/2019
235.2019
18.2.2019
„Změna užívání skladového prostoru bývalé galvanovny na servis a prostor budoucí myčky autobusů“, pozemek parc. č. 1944/4
Kbely
4 ks plynových cirkulačních jednotek SCHWANK ARM 1H s max. výkonem 13,1 kW,
2 ks plynových cirkulačních jednotek SCHWANK ARM 2C s max. výkonem 18,5 kW a
1 ks plynové čerstvovzdušné jednotky SCHWANK ARM 3H s max. výkonem 25 kW;
mycí stůl (kód 9.6);
stavební činnost
SZ P19 1194/2019
21.3.2019
20.2.2019
„Přístavba ke stávajícímu rodinnému domu“, ul. Mechová 664, Praha 9 – Vinoř, pozemky parc. č. 1519/27 a 1519/11
Vinoř
plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 2-17M-75V o jmenovitém tepelném výkonu 2,6 – 18,3 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka VATRA Optima 0-150K PLUS o výkonu 14 kW;
stavební činnost
SZ P19 1250/2019
7.3.2019
26.2.2019
„Kiosek pro výrobu a prodej zmrzliny“, ul. Vrbická č. ev. 23N, Praha 9 – Kbely, pozemek parc.č. 635/1
Kbely
stavební činnost
SZ P19 1365/2019
25.3.2019
6.3.2019
„Stavební úpravy RD“ ul. Bratříkovská 424/5, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 1219
Kbely
kondenzační plynový kotel Junkers Cerapur Compact ZSB 24 – 1 DE o jmenovitém tepelném výkonu 3 – 24,1 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 1538/2019
25.3.2019
6.3.2019
„Oplocení pozemku“, ul. Stojická 905/2ě, 190 17 Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 1337/393
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 1581/2019
27.3.2019
8.3.2019
„Rozšíření bytu do půdního prostoru“, ul. Jilemnická 708/16, Praha 9 – Kbely, pozemek parc.č. 934
Kbely
stavební činnost
SZ P19 1657/2019
25.3.2019
11.3.2019
„Odstranění rodinného domu č.p. 150“, ul. Rašovická, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 141
Satalice
stavební činnost
SZ P19 1696/2019
25.3.2019
14.3.2019
„Stavební úpravy rodinného domu“, ul. Brozánská č.p. 371, Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 457/1
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 1827/2019
26.3.2019
14.3.2019
„Údržba, obnova a výstavba zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze – dodávka koordinačního kabelu mezi SSZ 9.229 - 9.293“, ul. Polaneckého, Mladoboleslavská, Beladova, pozemky parc. č. 2135, 1918, 1917/3, 1917/14, 1917/15, 1917/5, 1995, 2000, 1999/1, 2001, 1941/3 a 2002
Kbely
stavební činnost

27.3.2019
„Stavební úpravy rodinného domu č.p. 335 na st.p.č. 617 a p.p.č. 619 v k.ú. Satalice“, ul. Dřevařská č.p. 335, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 617 a 619
Satalice
stavební činnost
SZ P19 2220/2019
17.4.2019