Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.

Seznam žádostí evidovaných odborem životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 v roce 2019:

DATUM PODÁNÍ
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
KAT. ÚZEMÍ
SPECIFIKACE ZDROJE
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
(spis. zn. + dat.vydání)
19.12.2018
„Novostavba rodinného domu“, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 641/195
Satalice
krbová vložka;
stavební činnost
SZ P19 8001/2019
9.1.2019
19.12.2018
„Rodinný dům, stavební úpravy – částečná demolice“, ul. Pod garážemi 141, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 191 a 193
Satalice
demoliční činnost
SZ P19 7984/2018
14.2.2019
21.12.2018
„Kanalizační přípojka U Řempa 338“, Praha 9 – Satalice, pozemky parc.č. 265/1 a 266
Satalice
stavební činnost
SZ P19 8051/2018
8.1.2019
28.12.2018
„Hala Vinoř“, ul. Mladoboleslavská 675, pozemky parc. č. 1395/1, 1394/2, 1395/2, 1399/4, 1399/5, 1399/8, 1399/7
Vinoř
4 ks tmavých infračervených plynových zářičů od fy. KOTRBATÝ typ KM 15 I o max. výkonu 16,5 kW a 5 ks tmavých infračervených plynových zářičů od fy. KOTRBATÝ typ KM 30 I o max. výkonu 32,2 kW;
stavební činnost
SZ P19 8086/2018
18.3.2019
7.1.2019
„Odstranění zděného objektu bývalé vrátnice“, ul. K Cihelně 129, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 936
Satalice
demoliční činnost
SZ P19 301/2019
11.1.2019
8.1.2019
„Odstranění stavby garáže“, ul. Rašovická 150, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 141 a 142
Satalice
demoliční činnost
SZ P19 298/2019
11.1.2019
9.1.2019
„Údržba, obnova a výstavba zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze – dodávka koordinačního kabelu mezi SSZ 9.253 - 9.227“, ul. Toužimská, Semilská, Vrchlabská, pozemky parc. č. 2052/1, 8/1, 8/5, 8/4, 2052/3, 2140, 2051, 2050, 2137/3, 2137/9, 2012, 2139,2025/3
Kbely
stavební činnost
SZ P19 219/2019
24.4.2019
9.1.2019
„Stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0021 – K Radonicům“ - osvětlení veřejného prostranství okolí kaple a zabezpečení výjezdu hasičů, pozemky parc. č. 72/1, 76, 87/1, 986
Satalice
stavební činnost
SZ P19 1697/2019
9.5.2019
11.1.2019
„Novostavba rodinného domu“, ul. K Rybníčku, Praha 9 – Satalice, pozemky parc. č. 104, 102/3 a 102/1
Satalice
plynový kondenzační kotel o výkonu 6 – 14 kW, emisní třída NOx 5;
krb;
stavební činnost
SZ P19 300/2019
24.1.2019
14.1.2019
„Novostavba bazénu na p.č. 915 v k.ú. a obci Vinoř“, ul. Lohenická 389, Praha 9 – Vinoř, pozemek parc.č. 915
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 339/2019
24.1.2019
14.1.2019
„Umístění plnící stanice CNG“, pozemky parc. č. 1409/20, 1409/19 a 1400/1
Vinoř
plnící stanice CNG;
stavební činnost
SZ P19 361/2019
18.3.2019
21.1.2019
„Stavební úpravy – odstranění balkonu na východní fasádě RD č.p. 368“, ul. Železnobrodská 368/29, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 872
Kbely
demoliční činnost
SZ P19 526/2019
6.2.2019
23.1.2019
„Bourací práce – novostavba bytového domu Satalice jih 01“, ul. Za Novákovou zahradou, Praha 9 – Satalice, pozemky parc. č. 523/5, 524/1, 524/2, 524/3, 524/24 a 524/25
Satalice
demoliční činnost
SZ P19 592/2019
11.2.2019
23.1.2019
„RD Satalice“, ul. K cihelně, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 256/5
Satalice
krb;
stavební činnost
SZ P19 587/2019
15.3.2019
25.1.2019
„Změna užívání prostoru bývalé galvanovny na gastroprovoz“, pozemek parc. č. 1944/3
Kbely
stavební činnost
SZ P19 692/2019
14.3.2019
25.1.2019
„Obytný soubor Satalice – 2. etapa“, pozemky parc. č. 349, 351, 352, 353, 354, 357/1, 358, 359, 360, 361, 362, 988/1, 988/6 – územní řízení
Satalice
•plynová kotelna pro objekt A o celkovém výkonu 340 kW, tvořené čtyřmi kotli Logamax plus GB162-85 o výkonu každého 85 kW,
•plynová kotelna pro objekt B o celkovém výkonu 400 kW, tvořené čtyřmi kotli Logamax plus GB162-100 o výkonu každého 100 kW,
•plynová kotelna pro objekt C o celkovém výkonu 170 kW, tvořené dvěma kotli Logamax plus GB162-85 o výkonu každého 85 kW,
•plynová kotelna pro objekt D o celkovém výkonu 170 kW, tvořené dvěma kotli Logamax plus GB162-85 o výkonu každého 85 kW,
•plynové¨á kotelna pro objekt F o celkovém výkonu 200 kW, tvořené dvěma kotli Logamax plus GB162-100 o výkonu každého 100 kW,
SZ P19 691/2019
17.4.2019
1.2.2019
„Rozšíření garáže a přístavba pergoly u rodinného domu č.p. 183“, ul. Chvojenecká 183, Praha – Vinoř, pozemky parc. č. 609, 610 a 628/13
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 864/2019
13.2.2019
4.2.2019
„Novostavba rodinného domu - Kbely“ – změna zdroje vytápění, ul. Úlibická, Praha – Kbely, pozemek parc. č. 1723
Kbely
krb
SZ P19 893/2019
15.2.2019
7.2.2018
„Novostavba zahradní pergoly, skleníku a schodiště na parcele č. 780/12 v Praze Kbelích“, ul. Jilemnická, Praha – Kbely, pozemek parc. č. 780/12
Kbely
venkovní gril a udírna;
stavební činnost
SZ P19 979/2019
21.2.2019
11.2.2019
„Úpravy zahradního domku“, ul. Trabantská ev. č. 47, Praha – Satalice, pozemek parc. č. 629/2
Satalice
stavební činnost
SZ P19 1022/2019
21.2.2019
18.2.2019
„Úprava parkovacích ploch – Kbely“, ul. Veselá a Žacléřská, pozemky parc. č. 2087/49, 2087/48 a 1967/21
Kbely
stavební činnost
SZ P19 1205/2019
23.5.2019
18.2.2019
„Změna užívání skladového prostoru bývalé galvanovny na servis a prostor budoucí myčky autobusů“, pozemek parc. č. 1944/4
Kbely
4 ks plynových cirkulačních jednotek SCHWANK ARM 1H s max. výkonem 13,1 kW,
2 ks plynových cirkulačních jednotek SCHWANK ARM 2C s max. výkonem 18,5 kW a
1 ks plynové čerstvovzdušné jednotky SCHWANK ARM 3H s max. výkonem 25 kW;
mycí stůl (kód 9.6);
stavební činnost
SZ P19 1194/2019
21.3.2019
20.2.2019
„Přístavba ke stávajícímu rodinnému domu“, ul. Mechová 664, Praha 9 – Vinoř, pozemky parc. č. 1519/27 a 1519/11
Vinoř
plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 2-17M-75V o jmenovitém tepelném výkonu 2,6 – 18,3 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka VATRA Optima 0-150K PLUS o výkonu 14 kW;
stavební činnost
SZ P19 1250/2019
7.3.2019
26.2.2019
„Kiosek pro výrobu a prodej zmrzliny“, ul. Vrbická č. ev. 23N, Praha 9 – Kbely, pozemek parc.č. 635/1
Kbely
stavební činnost
SZ P19 1365/2019
25.3.2019
6.3.2019
„Stavební úpravy RD“ ul. Bratříkovská 424/5, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 1219
Kbely
kondenzační plynový kotel Junkers Cerapur Compact ZSB 24 – 1 DE o jmenovitém tepelném výkonu 3 – 24,1 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 1538/2019
25.3.2019
6.3.2019
„Oplocení pozemku“, ul. Stojická 905/2ě, 190 17 Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 1337/393
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 1581/2019
27.3.2019
8.3.2019
„Rozšíření bytu do půdního prostoru“, ul. Jilemnická 708/16, Praha 9 – Kbely, pozemek parc.č. 934
Kbely
stavební činnost
SZ P19 1657/2019
25.3.2019
11.3.2019
„Odstranění rodinného domu č.p. 150“, ul. Rašovická, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 141
Satalice
stavební činnost
SZ P19 1696/2019
25.3.2019
14.3.2019
„Stavební úpravy rodinného domu“, ul. Brozánská č.p. 371, Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 457/1
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 1827/2019
26.3.2019
14.3.2019
„Údržba, obnova a výstavba zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze – dodávka koordinačního kabelu mezi SSZ 9.229 - 9.293“, ul. Polaneckého, Mladoboleslavská, Beladova, pozemky parc. č. 2135, 1918, 1917/3, 1917/14, 1917/15, 1917/5, 1995, 2000, 1999/1, 2001, 1941/3 a 2002
Kbely
stavební činnost
SZ P19 1816/2019
20.8.2019
27.3.2019
„Stavební úpravy rodinného domu č.p. 335 na st.p.č. 617 a p.p.č. 619 v k.ú. Satalice“, ul. Dřevařská č.p. 335, Praha 9 – Satalice, pozemek parc. č. 617 a 619
Satalice
stavební činnost
SZ P19 2220/2019
17.4.2019
1.4.2019
„Betonová zeď“, ul. Toužimská 138, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 281
Kbely
stavební činnost
SZ P19 2296/2019
17.4.2019
1.4.2019
„Zámecký dvůr Vinoř – demolice objektů“, Vinořské náměstí, Praha – Vinoř, pozemky parc. č. 221/4, 221/5, 221/6, 222, 223, 224, 225, 226, 236
Vinoř
demoliční činnost
SZ P19 2292/2019
17.7.2019
4.4.2019
„Vila Vinoř“, ul. Stojická, Praha 9 – Vinoř, pozemek parc. č. 1337/354 a 1337/680, k.ú. Vinoř – změna projektové dokumentace – revize 03/2018 
Vinoř
plynový krb Kalfire GP70/55S s max. výkonem 6,2 kW
SZ P19 2400/2019
29.5.2019
4.4.2019
„Zahradní sklad“, ul. Lipoltická 863/24, Praha – Vinoř, pozemky parc. č. 1336/118 a 1336/75
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 2399/2019
15.4.2019
8.4.2019
„Stavební úpravy terasy – bytové jednotky J-24“, ul. Vágnerova 1036/4, Praha – Kbely, pozemek parc. č. 6/5
Kbely
stavební činnost
SZ P19 2482/2019
17.4.2019
12.4.2019
„Novostavba rodinného domu“ ul. Mohelnická, Praha 9 – Kbely, pozemek parc. č. 1946/72
Kbely
plynový kondenzační turbo kotel o tepelném výkonu 3 – 17 kW;
stavební činnost
SZ P19 2664/2019
5.6.2019
12.4.2019
„Novostavba rodinného domu Semilská 238“, včetně napojení na inženýrské sítě, zpevněných ploch, oplocení a odstranění stávajícího rodinného domu, Praha 9 – Kbely, parc. č. 497, 498/3, 498/2 a 2025/3
Kbely
kondenzačního plynového kotle VU eco TEC plus VU 306/5-5 o tepelném výkonu 31,8 kW, emisní třída NOx 5;
stavební a demoliční činnost
SZ P19 2623/2019
2.7.2019
17.4.2019
„Garáž“, ul. Mladějovská 266/6, Praha – Kbely, parc. č. 1345/3
Kbely
stavební činnost
SZ P19 2761/2019
24.5.2019
25.4.2019
„Stavební úpravy na dálnici D10 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu“
Satalice
stavební činnost
SZ P19 2875/2019
19.7.2019
26.4.2019
„Areál Kbely – dopravní a technická infrastruktura - sever“, parc. č. 1942/1, 1943/1, 1943/2, 1944/103, 1944/129-133, 1944/140, 1944/146, 1944/19-24, 1944/31, 1944/92-94
Kbely
stavební činnost
SZ P19 2910/2019
7.10.2019
29.4.2019
„Rodinný dům – změna dokončené stavby pro bydlení“, dispoziční změny v podkroví, osazení pultových vikýřů, parc.č. 1134
Kbely
stavební činnost
SZ P19 2953/2019
23.5.2019
30.4.2019
„2950176 Cyklo Satalice – Vinoř, Praha 19“, 641/1, 641/3, 641/4, 641/24, 641/40, 641/49-52, 641/58 a 988/1 v k.ú. Satalice a parc. č. 1573, 1574/1, 1575/10 a 1575/11
Satalice
Vinoř
stavební činnost
SZ P192976/2019
2.8.2019
2.5.2019
„Stavba plotu“, pozemek parc. č. 1337/660 a 1337/661
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 3016/2019
16.5.2019
3.5.2019
„Přístavba zimní zahrady“, parc. č. 1336/71
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 3029/2019
29.5.2019
6.5.2019
„Vodovodní přípojka – rodinný dům č.p. 112“, parc. č. 846, 2050, 2137/3 a 2137/9
Kbely
stavební činnost
SZ P19 3071/2019
30.5.2019
9.5.2019
„Změna stavby před dokončením“ – novostavba RD, pozemek parc. č. 1337/335 a 1337/336
Vinoř
krbová kamna o výkonu 4 – 6 kW;
stavební činnost
SZ P19 3128/2019
13.6.2019
10.5.2019
„Nová přípojka NN pro čerpací stanici odpadních vod Hůlkova“, parc. č. 1890/3, 1999/1 a 1999/2
Kbely
stavební činnost
SZ P19 3162/2019
23.5.2019
14.5.2019
„Novostavba rodinného domu“, parc. č. 641/187 a 641/190
Satalice
stavební činnost
SZ P19 3197/2019
29.8.2019
16.5.2019
„Nástavba a přístavba rodinného domu“, parc. č. 1242 a 1241/1
Vinoř
krbová vložka VATRA Optima 0-150K PLUS o výkonu 14 kW;
stavební činnost
SZ P19 3318/2019
9.7.2019
17.5.2019
„Změna užívání prostoru bývalé galvanovny na výrobu a expedici trubek z nerezové oceli“, parc. č. 1944/3
Kbely
5 ks plynových infrazářičů TERMSTAR 2000 o výkonu každého 28 kW;
2 ks brusek;
stavební činnost
SZ P19 3339/2019
26.7.2019
17.5.2019
„Praha, Kbely - Mladoboleslavská – č. parc. 1919/2, rozšíření kNN - nové kabelové vedení 1 kV“, parc. č. 2135, 1995, 1917/5, 1917/14, 1917/15, 1918, 1917/6, 1917/1, 1919/1, 1919/2, 1920
Kbely
stavební činnost
SZ P19 3330/2019
20.8.2019
20.5.2019
„Novostavba rodinného domu“,  parc. č. 1337/114
Vinoř
kondenzační plynový kotel Buderus Logamax plus GB 172/14 o tepelném výkonu 14 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 3348/2019
21.6.2019
20.5.2019
„Novostavba rodinného domu na p.p.č. 383/1 v k.ú. Satalice“, parc. č. 383/1 a 383/3 - změna projektové dokumentace – revize duben/2019
Satalice
2 ks kondenzačních plynových kotlů GEMINOX THRs 2-17C o jmenovitém tepelném výkonu 17,4 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 3376/2019
20.6.2019
20.5.2019
„Stavební úpravy interiéru stávajícího objektu“, parc. č. 254/8
Satalice
stavební činnost
SZ P19 3373/2019
20.6.2019
29.5.2019
„Stavební úpravy RD – zřízení nového okna v 1.NP“, parc.č. 1447
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 3571/2019
21.6.2019
30.5.2019
„Připojení parcely č. 248/6, ul. K rybníčku, kNN“, parc. č. 248/6 a 977/6
Satalice
stavební činnost
SZ P19 3598/2019
18.6.2019
4.6.2019
„Novostavba bytového domu Satalice jih 01“, parc. č. 523/5, 524/1, 524/2, 524/3, 524/24 a 524/25
Satalice
2 ks plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 49 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 3693/2019
19.11.2019
12.6.2019
„Stavba plotu“, parc. č. 1337/672, 1337/652 a 1337/464
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 3868/2019
18.6.2019
12.6.2019
„Park Aerovka – cyklostezky“, parc. č. 1686/2, 1686/40 v k.ú. Vysočany a parc. č. 1936/3 – 7, 1915/3, 1915/5 – 7, 1999/1 v k.ú. Kbely
Vysočany
Kbely
stavební činnost
SZ P19 3867/2019
24.7.2019
13.6.2019
„Areál Kbely – přeložka dešťové stoky DN600“, parc. č. 1944/103, 1944/102, 1944/131, 1944/1
Kbely
stavební činnost
SZ P19 3923/2019
21.10.2019
18.6.2019
„Přípojky kanalizace a vodovodu“ parc. č. 944/1, 987/2 a 987/1
Satalice
stavební činnost
SZ P19 4014/2019
17.10.2019
25.6.2019
„Novostavba rodinného domu“, parc. č. 1522/30 a 1522/69
Vinoř
krbová vložka HOXTER HAKA 63/51 WT s teplovodním výměníkem o výkonu do vzduchu 6,4 kW a do vody 8,1 kW;
stavební činnost
SZ P19 4167/2019
5.8.2019
1.7.2019
„Stavební úpravy objektu č.p. 59“, parc. č. 388
Satalice
plynový kondenzační kotel o jmenovitém max. výkonu 48 kW, emisní třída NOx 6;
stavební činnost
SZ P19 4281/2019
12.8.2019
2.7.2019
„Stavba plotu“, parc. č. 1337/420
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 4300/2019
31.7.2019
4.7.2019
„Demolice rodinného domu“, parc. č. 121
Vinoř
demoliční činnost
SZ P19 4341/2019
2.8.2019
8.7.2019
„Oplocení předzahrádky“, parc. č. 1337/417
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 4380/2019
31.7.2019
8.7.2019
„Oplocení předzahrádky“, parc. č. 1337/414
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 4381/2019
31.7.2019
8.7.2019
„Oplocení předzahrádky“, parc. č. 1337/422
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 4382/2019
31.7.2019
11.7.2019
„Areál Kbely – odstranění staveb – budova č. 25“, parc. č. 1944/23 a 1944/94
Kbely
demoliční činnost
SZ P19 4499/2019
3.9.2019
22.7.2019
„Bytový dům Kbely – stavební úpravy suterénu na atelier“, parc.č. 1816
Kbely
stavební činnost
SZ P19 4713/2019
5.8.2019
22.7.2019
„Rodinný dům Satalice“, parc. č. 191 a 193
Satalice
krbová vložka;
stavební činnost
SZ P19 4712/2019
13.8.2019
22.7.2019
„Umývárna letecké techniky v areálu LOM PRAHA s.p.“, parc. č. 1945/1, 1945/105, 1945/106, 1945/94 a 1945/96
Kbely
mycí box;
vysokotlaký mycí stroj s naftovým ohřevem vody – typ NEPTUNE 5-50 o příkonu 7,9 kW;
stavební činnost
SZ P19 4714/2019
8.10.2019
23.7.2019
„Novostavba RD“, parc. č. 1108/4 a 1110
Vinoř
plynový kondenzační kotel De Ditrich AMC 25 s výkonem 24,8 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka Venus 16.3 W o výkonu 6 - 12 kW;
stavební činnost
SZ P19 4736/2019
20.8.2019
23.7.2019
„Stavební úpravy rodinného domu č.p. 906/4, garáže a dílny, novostavba garáže“, parc. č. 417/4, 418/1, 418/2, 423/1, 423/2 a 424
Kbely
plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200 W o jmen. tepelném výkonu 19 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka;
stavební činnost
SZ P19 4729/2019
20.8.2019
24.7.2019
„Stavební úpravy, přístavba a nástavba RD“, parc. č. 912, 913 a 914
Satalice
plynový kondenzační kotel o jmenovitém tep. výkonu 24 kW, emisní třída NOx 5;
krbové kamna o jmenovitém tepelném příkonu cca 6 kW;
stavební činnost
SZ P19 4753/2019
13.9.2019
25.7.2019
„Odstranění stavby dřevníku, prádelny a dvou garáží“, parc. č. 731
Kbely
demoliční činnost
SZ P19 4802/2019
12.8.2019
26.7.2019
„Úprava bývalé hospodářské budovy“, parc. č. 309/2
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 4821/2019
29.8.2019
30.7.2019
„Safetec – rekonstrukce a přestavba haly“, parc. č. 614/1, 614/2 a 614/7
Satalice
2 ks plynových kondenzačních kotlů Baxi LUNA DUO-TEC MP + 1.50 o regulovaném výkonu 5,1 – 92,6 kW, emisní třída NOx 5;
stavební a demoliční činnost
SZ P19 4880/2019
20.9.2019
30.7.2019
„Odstranění stavby rodinného domu“, parc. č. 114 a 115
Vinoř
demoliční činnost
SZ P19 4882/2019
20.8.2019
31.7.2019
„Výstavba pěti řadových rodinných domů“, parc. č. 678/3
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 4918/2019
29.10.2019
1.8.2019
„Přístavba a změna užívání garáže na ateliér“, parc. č. 595/1 a 595/5
Kbely
stavební činnost
SZ P19 4936/2019
9.8.2019
6.8.2019
„Demolice stávajícího RD a následná výstavba novostavby RD Satalice“, parc. č. 668 a 669
Satalice
plynový kondenzační kotel GeminoxTHRs 2-17C s tepelným příkonem 2,5 – 17,4 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka;
stavební činnost
SZ P19 5029/2019
17.9.2019
7.8.2019
„Areál Kbely – Polyfunkční centrum“, parc.č. 1942/2, 1942/3, 1944/103, 1944/106-111, 1944/115, 1944/127, 1944/134, 1944/137, 1944/139, 1944/57, 1944/65-67, 1944/70-77, 1944/79, 1944/83, 1944/86-89, 2003, 2001, 2002, 2135, 1941/3, 1752/1, 1753/2, 2005
Kbely
plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 244,8 kW, tvořená kaskádou dvou plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200-W B2HA, emisní třída NOx 5;
stavební a demoliční činnost
SZ P19 5051/2019
20.12.2019
8.8.2019
„Zastřešení bytového domu“, ul. Uherská č.p. 614 – 615, pozemek parc. č. 1582/2
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 5075/2019
10.9.2019
12.8.2019
„Letní kuchyně, RD V Žabokřiku“, parc. č. 1337/26
Vinoř
venkovní krb
stavební činnost
SZ P19 5142/2019
10.9.2019
13.8.2019
„Přístavba a stavební úpravy rodinného domu“, parc. č. 461 a 462
Kbely
stavební činnost
SZ P19 5171/2019
2.9.2019
16.8.2019
„Vybudování přístupu do skladu Bakovská 885/3, Praha 19“, parc. č. 850/2
Kbely
stavební činnost
SZ P19 5281/2019
9.9.2019
19.8.2019
„Demolice rodinného domu č.p. 111“, parc. č. 273
Vinoř
demoliční činnost
SZ P19 5342/2019
9.9.2019
20.8.2019
„Vsakovací objekt a areálová dešťová kanalizace“, parc. č. 1890/3
Kbely
stavební činnost
SZ P19 5363/2019
29.8.2019
21.8.2019
„Novostavba rodinného domu“, parc. č. 1172/2
Vinoř
plynový kondenzační kotel Vaillant VU 206/5-5 ecoTEC plus o výkonu 4,2 – 21,2 kW, emisní třída NOx 5;
krbová kamna;
stavební činnost
SZ P19 5389/2019
10.9.2019
28.8.2019
„Prodloužení vodovodního řadu v ul. Bohdanečská – Vinoř a vodovodní přípojky pro č.p. 261, 262 a 879“, pozemky parc. č. 404/31, 1593/2, 678/4, 679/1, 404/31, 1593/2, 678/4, 680, 1583, 1584/1, 1587/4 a 1588/2
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 5529/2019
29.10.2019
2.9.2019
„Přístavba k rodinnému domu ve Chvojenecké ulici“, parc. č. 731 a 732/1
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 5612/2019
14.10.2019
2.9.2019
„Oplocení pozemku na parc. č. 1945/139“
Kbely
stavební činnost
SZ P19 5610/2019
1.10.2019
4.9.2019
„Novostavba RD“, parc. č. 121 a 122
Vinoř
plynový kondenzační kotel Viessman vitodens 100-w o příkonu 6,5 – 26 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 5706/2019
25.10.2019
9.9.2019
„Vinořský dvůr – bydlení v parku“, parc. č. 208/1, 204 a 37/2
Vinoř
2 ks plynových kondenzačních kotlů o celkovém příkonu 180 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 5763/2019
14.2.2020
10.9.2019
„Demontáže a bourací práce řadových garáží“, parc. č. 74/2 – 74/7
Satalice
demoliční činnost
SZ P19 5802/2019
26.9.2019
12.9.2019
„Odstranění stavby části rodinného domu“, parc. č. 1113/1
Kbely
demoliční činnost
SZ P19 58812/2019
30.9.2019
18.9.2019
„Odstranění rodinného domu“, parc. č. 679
Satalice
demoliční činnost
SZ P19 5997/2019
30.9.2019
20.9.2019
„Stavební úpravy jedné bytové jednotky v bytovém domě č.p. 965“, parc.č. 1946/91
Kbely
stavební činnost
SZ P19 6083/2019
30.9.2019
20.9.2019
„Rekonstrukce RD – Praha - Vinoř“, parc. č. 565 a 567/1
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 6101/2019
6.11.2019
2.10.2019
„Rodinný dům – LION 3 PLUS“, parc. č. 141
Satalice
plynový kondenzační kotel THERM 17 KDZ o výkonu 3,5 – 17 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 6342/2019
6.11.2019
7.10.2019
„Stavební úpravy NTL plynovodů Katusická, Toužimská a okolí, Praha 19“
Kbely
stavební činnost
SZ P19 6451/2019
23.12.2019
9.10.2019
„Stavební úpravy NTL plynovodů Pelnářova, Albrechtická, Praha 19“
Kbely
stavební činnost
SZ P19 6536/2019
23.12.2019
11.10.2019
„Výměna technologie skladování v 1.NP objektu bývalé galvanovny a dispoziční úpravy 2.NP – nájemní jednotka NFCP“, parc. č. 1944/3
Kbely
2 ks plynových kondenzačních kotlů JUNKERS cerapur comfort ZBR 42-3 A o max. výkonu každého z nich 41 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 6592/2019
16.12.2019
16.10.2019
„Krytý bazén při rodinném domě“, parc. č. 1306/1
Kbely
plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 072 o výkonu 24 kW,emisní třída NOx5;
stavební činnost
SZ P19 6676/2019/2
22.10.2019
16.10.2019
„Novostavba rodinného domu“, parc. č. 1700/1, 1700/2, 2131 a 2128
Kbely
plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus o výkonu 24 kW, emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 6697/2019
18.12.2019
18.10.2019
„Přeložka stávající vodovodní přípojky pro RD č.p. 821“, parc. č. 2131 a 1710/1
Kbely
stavební činnost
SZ P19 6741/2019
16.12.2019
25.10.2019
„Stavební úpravy prodejny Norma – Vinoř“, parc. č. 1162/2 a 1162/10
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 6926/2019
17.12.2019
27.10.2019
„Stavební úpravy a přístavba RD“, parc. č. 286 a 287
Kbely
plynový kondenzační kotel s výkonem 14,9 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka;
stavební činnost
SZ P19 6943/2019
11.11.2019
31.10.2019
„Vodovodní přípojka“, parc. č. 1260/29 a 1256
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 7060/2019
6.11.2019
31.10.2019
„Přístavba autodílny“, parc. č. 1115/2, 1113/2 a 1113/6
Vinoř
krbová kamna HAAS+SOHN, typ Salerno II o výkonu 4 kW;
stavební činnost
SZ P19 7051/2019
12.11.2019
4.11.2019
„Rekonstrukce stávající kanalizační přípojky“ a „vodovodní přípojka“, parc. č. 2129, 2135, 2053/1 a 24/1
Kbely
stavební činnost
SZ P19 7107/2019
12.11.2019
4.11.2019
„Přístavba garáže“, parc. č. 1521/2
Kbely
stavební činnost
SZ P19 7210/2019
22.11.2019
5.11.2019
„Novostavba rodinného domu“, parc. č. 114 a 115
Vinoř
plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 14 s výkonem 13,8 kW, emisní třída NOx 5;
krb;
stavební činnost
SZ P19 7146/2019
14.11.2019
5.11.2019
„Skladovací hala Satalice“, parc. č. 546/1, 531/2, 530 a 527
Satalice
6 ks plynových ohřívačů vzduchu Lersen Alfa ECO 49 o jmenovitém příkonu každého max. 49 kW (celkem 294 kW);
stavební činnost
SZ P19 7169/2019
18.2.2020
11.11.2019
„Stavební úpravy řadového rodinného domu“, parc. č. 933/512
Satalice
stavební činnost
SZ P19 7290/2019
20.11.2019
11.11.2019
„Demolice rodinného domu č.p. 773“, parc. č. 586
Kbely
demoliční činnost
SZ P19 7279/2019
15.11.2019
11.11.2019
„Stavební úpravy NTL plynovodů v ul. Hůlkova, Košařova + zrušení RS č. 157, Praha 19“, parc. č. 1999/1, 1999/2, 1998/1, 1998/2, 1995, 2000, 1890/4, 1890/3, 1936/7 a 1936/5
Kbely
stavební činnost
SZ P19 7259/2019
2.12.2019
13.11.2019
„Změna užívání stávajícího skladu na sušení zeleniny“, pozemek parc. č. 1944/3
Kbely
stavební činnost
SZ P19 7347/2019
16.12.2019
13.11.2019
„Dětské kluziště se zahradní restaurací a oplocení části pozemku parc. č. 1361/2“
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 7346/2019
14.11.2019
„Novostavba rodinného domu“, parc. č. 1988/5 a 1988/40
Kbely
krbová vložka;
čistírna odpadních vod;
stavební činnost
SZ P19 7385/2019
29.1.2020
19.11.2019
„Přístavba skladu zahradní techniky a kanceláře ke stávajícímu rodinnému domu“, parc. č. 1102 a 1103
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 7472/2019
5.12.2019
20.11.2019
„Přístavba rodinného domu Za Školkou 261/34, Praha – Satalice a zateplení fasády“, parc. č. 860
Satalice
stavební činnost
SZ P19 7511/2019
18.12.2019
25.11.2019
„Změna užívání původního objektu garáže pro účely kanceláře“, parc. č. 886/2
Satalice
stavební činnost
SZ P19 7605/2019
15.1.2020
25.11.2019
„Změna dokončené budovy č.p. 129 Satalice na školu“, parc. č. 938, 939/67, 935, 936, 939/78, 939/90 a 939/68
Satalice
plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 45 kW;
stavební činnost
SZ P19 7582/2019
14.2.2020
2.12.2019
„Rodinný dům na parc. č. 142“, parc. č. 142
Satalice
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 9 o výkonu 9 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka;
čistírna odpadních vod;
stavební činnost
SZ P19 7759/2019
29.1.2020
5.12.2019
„Odstranění a novostavba rodinného domu“, parc. č. 881, 882 a 883/1
Kbely
krbová kamna Aduro;
stavební činnost
SZ P19 7861/2019
28.1.2020
12.12.2019
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu“, parc. č. 138, 139/2, 139/3, 140 a 165/1
Vinoř
plynový kondenzační kotel s výk. 24 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka VATRA Optima 0-150K PLUS o výkonu 14 kW;
stavební činnost
SZ P19 8045/2019
10.1.2020
13.12.2019
„Novostavba garáže s přístřeškem“, parc. č. 256
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 8153/2019
29.1.2020
16.12.2019
„Změna užívání prostoru bývalého všeobecného skladu na sklad ocelových prvků“, parc. č. 1944/3
Kbely
stavební činnost
SZ P19 8181/2019
13.2.2020
16.12.2019
„Stavební úpravy rodinného domu Kbely č.p. 273“, parc. č. 1439 a 1440
Kbely
stavební činnost
SZ P19 8203/2019
29.1.2020
18.12.2019
„Stavební úpravy rodinného domku“, parc. č. 1474 a 1475
Kbely
plynový kondenzační kotel o výkonu 50 kW;
SZ P19 1286/2020
11.3.2020
19.12.2019
„Výstavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách“, parc. č. 586 a 587
Kbely
2 ks kondenzačních plynových kotlů Viessmann Vitodens 242-F o tepelném výkonu 26 kW; emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 8342/2019
14.4.2020
19.12.2019
„Výstavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách“, parc. č. 586 a 586
Kbely
2 ks kondenzačních plynových kotlů Viessmann Vitodens 242-F o tepelném výkonu 26 kW; emisní třída NOx 5;
stavební činnost
SZ P19 8342/2019
14.4.2020
20.12.2019
„Novostavba RD“, parc. č. 1337/551 a 1337/624
Vinoř
krbová kamna;
stavební činnost
SZ P19 8368/2019
30.1.2020
20.12.2019
„Hospodářství technických plynů“, parc. č. 1944/92
Kbely
stavební činnost
SZ P19 8371/2019
13.2.2020
23.12.2019
„Přístřešek nad parkovacím stáním“, parc. č. 751/1
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 8420/2019
29.1.2020
23.12.2019
„Stavební úpravy rodinného domu“, parc. č. 602/1 a 602/2
Satalice
2 ks krbových kamen
stavební činnost
SZ P19 8400/2019
31.1.2020