Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.

Seznam žádostí evidovaných odborem životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 v roce 2018:

DATUM PODÁNÍ
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
PARC. Č. + KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
SPECIFIKACE ZDROJE
2.1.2018
Novostavba – rodinný dům, ul. Svijanská 780/47
415/1 a 415/2, Kbely
krb bez výměníku
stavební a demoliční činnost
4.1.2018
Stavba jezírka a altánu, ul. Holotínská 794
584/3 a 584/2, Vinoř
stavební činnost
5.1.2018
Připojení objektů FTTS Praha Satalice – 1. stavba na síť TMCZ
Satalice
stavební činnost
8.1.2018
Novostavba RD Satalice na p.p.č. 111, ul. K Rybníčku 5/8
111, Satalice
2x plynového kondenzačního kotle JUNKERS Cerapur Smart 14-3 s max. jmenovitým výkonem 14,1 kW, třída NOx 5 + krb,
stavební činnost
8.1.2018
Stavba č. 0093 – TV Kbely, etapa 0032 – Rackova zahrada
1963/1, 1963/7, 1963/8, 1963/292, 1963/296, 1967/2, 1967/17, 1967/21, 1967/90, 1967/91, 2140, 2149/1 a 2149/3, Kbely
stavební činnost
11.1.2018
Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A a komplexní řešení zeleně
115/2 a 115/3, Satalice
stavební činnost
11.1.2018
Praha-Kbely – budova požární stanice letiště, areál vojenského letiště Praha – Kbely, Mladoboleslavská ulice
1992/221, 1992/228 a 1992/229, Kbely
tlakový mycí stroj,
ČOV,
stavební činnost
15.1.2018
Rodinný dům, ul. Hornopočernická 177/6
1800, Kbely
plynový kondenzační kotel Buderus GB 062-14 o výkonu 2,3 – 14 kW, třída NOx 5 + krb,
stavební činnost
18.1.2018
Areál Kbely – Polyfunkční centrum
Kbely
8 x plynový kondenzační kotel s výkonem každého kotle 49 kW, třída NOx 5,  
2 x plynový kondenzační kotel s výkonem každého kotle 111 kW, třída NOx 5,
výroba piva
23.1.2018
Obytný soubor Za Školkou, Praha Satalice
641/104, Satalice
plynové kondenzační kotle Vaillant TV VUW ecoTec plus nebo Airfel Premix CP1-25 v emisní třídě NOx 5 s celkovým tepelným výkonem 1 046 kW
24.1.2018
Stavební úpravy rodinného domu č.p. 211 na p.č. 1092 v obci Praha
1092, Kbely
stavební činnost
26.1.2018
Nástavba a přístavba rodinného domu
1745, Kbely
plynový kondenzační kotel Junkers ZSB 14-3 C o výkonu 3,3 – 14 kW, třída NOx 5,
  
stavební činnost
29.1.2018
RVDSL1817-A-A-LIBK4292-LIBK1HR_OK
2001, 2144, 1941/1, 1941/3, 2002, 2003, 2004, Kbely
stavební činnost
30.1.2018
Obnova PTV Semilská
1963/5, 2137/10, 2137/11, 2137/12,  1963/93, 1963/94, Kbely
stavební činnost
30.1.2018
Obnova PTV Semilská (Kbely)
1963/5, 2137/10, 2137/11, 2137/12,  1963/93, 1963/94, 2049/1, 2137/3, Kbely
stavební činnost
31.1.2018
Stavební úprava rodinného domu
365 a 366, Kbely
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17 SET – 161 DC o řízeném výkonu 2-17kW, třída NOx 5 + krbová kamna,
stavební činnost
1.2.2018
Připojení objektů FTTS na síť TMCZ – 2. stavba Praha 19 – Kbely, SITE 14919
2003, 2004, 2137/3, 2137/5, 2135, 1917/4, 1935/9, 1935/10, 1935/31, 1935/1, Kbely
stavební činnost
2.2.2018
Stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0019 Budovatelská II, 1. část
Satalice
stavební činnost
6.2.2018
Stavební úpravy části stávajícího objektu Žacléřská
1967/19 a 1967/49, Kbely
stavební činnost
14.2.2018
Parcely Kbely
1948/23, 2029, 2030, 2032, 2033, 1948/2, 2137/10, 2137/12, Kbely
stavební činnost
16.2.2018
Připojení objektů FTTS Praha na síť TMCZ, 2. stavba Praha – Satalice, SITE 11421
585/1, 585/6, 585/7 a 958, Satalice
stavební činnost
16.2.2018
Stavební úpravy rodinného domu č. 776/16, Xaverovská, Praha 9 – Kbely
1412 a 1413, Kbely
plynový kotel o výkonu 22 kW s třídou NOx 5 + krbová kamna,
stavební činnost
19.2.2018
Revitalizace PN Satalice
103 a 102/1, Satalice
stavební činnost
19.2.2018
Novostavba administrativně výrobní budovy
1945/138, Kbely
plynový kondenzační kotel Vaillant VU 306/5-5 ecoTEC plus s výkonem max. 30 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
20.2.2018
Mladoboleslavská, č. parc. 35, rozš. kNN
2053/1, 2135, 2129, 2130 a 38, Kbely
stavební činnost
20.2.2018
Bytový dům, Marvanova 415, Praha
423/3 a 423/1, Satalice
kondenzační plynový kotel Geminox THRs 5-25SET s výkonem 4,8 – 23,9 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
22.2.2018
Satalice – odstranění nepoužívané části vodovodního řadu v ulici K cihelně
256/1, 256/18, 987/1 a 987/17, Satalice
stavební činnost
26.2.2018
Změna užívání administrativního objektu
418/1 a 419/1, Satalice
dva plynové kondenzační kotle Logamax plus GB192-35, každý o výkonu 34 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
26.2.2018
Rekonstrukce a přestavba rodinného domu
833 a 834, Satalice
plynový kondenzační kotel Geminox THRS 2 – 17C s rozsahem výkonu 2,3 – 16,9 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
28.2.2018
Podolanka - vodovod
1499/1 a 1576/1, Vinoř
stavební činnost
5.3.2018
Stavební úprava rodinného domu
365 a 366, Kbely
plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17 SET – 161 DC o řízeném výkonu 2-17kW, třída NOx 5 + krbová kamna,
stavební činnost
5.3.218
RD Kbely č.p. 819/6
425/1 a 425/2, Kbely
kondenzační plynový kotel Vaillant VU 216/5-7 ecoTEC exclusiv s výkonem 20,4 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
6.3.2018
Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A v areálu bývalého statku
115/2 a 115/3, Satalice
stavební činnost
7.3.2018
Přístavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 504/3
1612/1 a 1613, Kbely
stavební činnost
9.3.2018
Rodinný dům – stavební úpravy a nástavba
483, Satalice
stavební činnost
13.3.2018
Les Arborka – objekt komunikace
519, 520, 521/1, 521/21, Satalice
stavební činnost
14.3.2018
Zřízení chodníku pro pěší v ul. Krasnická
1333, 1330/18 a 1409/26, Vinoř
stavební činnost
16.3.2018
Stavební úpravy a přístavba stávajícího skladu ovoce, zeleniny a zahradního náčiní
97, Vinoř
stavební činnost
19.3.2018
Optické propojení Vinoř, Praha 19
404/1, 404/13, 404/14, 414/18, 414/25, 293/1, 1582/1, 1577/78, Vinoř
stavební činnost
21.3.2018
Stavební úpravy podkroví
343/2, Kbely
stavební činnost
23.3.2018
Výstavba nové tělocvičny ZŠ Kbely Albrechtická – PD, IČ
247/3, Kbely
dva plynové kondenzační kotle s výkonem každého 92 kW, třída NOx 5,
stavební činnost
27.3.2018
Optická síť Cznet, Praha 19 - Vinoř
Vinoř
stavební činnost
28.3.2018
Stavba oplocení
1337/495, Vinoř
stavební činnost
29.3.2018
Rodinný dům v ulici Holotínská, Praha - Vinoř
574 a 575/2, Vinoř
plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172-14 o jmenovitém tepelném výkonu 13 kW, třída NOx 5 + krbová kamna
stavební činnost
3.4.2018
Rodinný dům – odstranění stavby
1109, Vinoř
demoliční činnost
4.4.2018
MČ Praha – Satalice, parcela č. 531
531, Satalice
stavební činnost