Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise životního prostředí
  • Na zasedání Rady MČ Praha 19 byla ustavena Komise životního prostředí v následujícím složení

Předseda komise - Mgr. Rastislav Švec
Tajemník komise – Mgr. Daniel Majtner

členové komise

RNDr. Ladislav Žitný,
Michaela Humešová,
Anežka Koutníková,
Bc. Blanka Pokorná, DiS.,
Vladislav Rozsypal, DiS.,
Kristýna Antošová,
Jitka Hlaváčková