Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise zdravotní a sociální
  • Na zasedání Rady MČ Praha 19 byla ustavena Komise zdravotní a sociální v následujícím složení

Předseda komise - Ing. Miroslav Šimek
Tajemnice komise – Martina Pavlátová, DiS.

členové komise

Ivana Šestáková,
Ing. Ivan Švec,
Miroslav Šťastný,
Sylvia Bělová
Anna Zborníková