Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise školství
  • Na zasedání Rady MČ Praha 19 byla ustavena Komise školství v následujícím složení

Předseda komise - Mgr. Jarmila Stejskalová
Zapisovatelka komise - Martina Pavlátová, DiS.

členové komise

Ivana Šestáková,
Mgr. Jan Hazlbauer,
Mgr. Tomáš Hušek,
Bc. Petr Blažek,
Mgr. Lenka Baťková,
Jana Kulhánková
Jiřina Hamplová
Lada Leiblová