Úvodní strana >> Volené orgány >> Komise povodňová
  • Na zasedání Rady MČ Praha 19 byla ustavena Komise povodňová v následujícím složení

Předseda komise - Pavel Žďárský
Místopředseda komise - Ing. Vladimír Olmr
Tajemník komise – Mgr. Martin Hrubčík MBA

členové komise

František Švarc
JUDr. Josef Nykles
Mgr. Ondřej Palo
Ing. Jan Měchura
Ing. Ivana Peterková
Vladimír Bílek
Kateřina Březinová
Bc. Blanka Pokorná
npor. Ing. Jan Hanuš
Leoš Biskup
Bc. Pavel Vocetka