Úvodní strana >> Volené orgány >> Finanční výbor
  • Na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 (5. 11. 2014) byl ustaven Finanční výbor v následujícím složení

Předseda finančního výboru- Bohuslav Dubanský, MBA
tajemník finančního výboru – Ing. Zdeněk Illa

členové finančního výboru

Ing. Radek Petráň
Ing. Lucie Pytlová
Mgr. Aleš Liberda
Vladimír Hudeček