Úvodní strana >> Volené orgány >> Krizový štáb MČ
  • Na zasedání Rady MČ Praha 19 dne 23.1.2015 byla ustaven Krizový štáb (Usnesení č.  65/2015/BŘ )

Krizový štáb ÚMČ Praha 19, je poradním a iniciačním orgánem Rady v situaci malých (lokálních) mimořádných situací na které se nevztahují opatření dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, ale které mohou ovlivnit chod městské části či určité lokality (požáry, dopravní kolaps, potencionální kriminalita, zátopy).Předseda - Pavel Žďárský – starosta Městské části Praha 19
Místopředseda - Ing. Vladimír Olmr – místostarosta MČ Praha 19
tajemník  – Mgr. Martin Hrubčík,MBA - bezpečnostní ředitel MČ Praha 19

členové Krizového štábu ÚMČ Praha 19

Ing. Petráň Radek
Peterková Ivana
Bohumil Sobotka
Ing. Pitra Pavel
Nevečeřal Miloslav
Šťastný Miroslav
Dvořák Pavel
Dvořák Ivo
Váňa Petr
Bílek Vladimír
Bradáč Jiří          
Pokorná Blanka
Biskup Leoš
Haniak Tomáš
JUDr. Nykles Josef
Buršík Tomáš
Ing. Tejrovský Lubomír