Úvodní strana >> Volené orgány >> Bezpečnostní rada MČ
  • Bezpečnostní rada MČ Praha 19 byla zřízena Nařízením starosty MČ Praha 19 dne 3. 10. 2003.

Funkční období členů bezpečnostní rady je shodné s funkčním obdobím  zastupitelstva městských částí. Bezpečnostní rada je poradním orgánem Rady Městské části Praha 19 pro přípravu na krizové situace ve správním obvodu MČ Praha 19.


Předseda - Pavel Žďárský – starosta Městské části Praha 19
Místopředseda - Ing. Vladimír Olmr – místostarosta MČ Praha 19
tajemník  – Mgr. Martin Hrubčík,MBA - bezpečnostní ředitel MČ Praha 19

členové bezpečnostní rady MČ Praha 19

Mgr. Milada Voborská - Starosta MČ Praha – Satalice
František Švarc - Starosta MČ Praha – Vinoř
JUDr. Josef Nykles - Tajemník Úřadu MČ Praha 19
Mgr. Josef Vospěl - Vedoucí místního oddělení Policie ČR
npor. Ing. Jan Hanuš - příslušník Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
Leoš Biskup - Velitel sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 19