informace pro rodiče


Akce „ Vítání občánků“ , která proběhne na jaře 2019  pro děti narozené v 2. pololetí roku 2018, tj. od 30. 6. 2018 do 31. 12. 2018,  je podmíněna žádostí „Zájem o účast na slavnostním vítání občánků“, kde uvedete svojí adresu a jméno dítěte.  Tento tiskopis si můžete vyzvednout v podatelně našeho úřadu, nebo stáhnout na této stránce níže.

Slavnostní akce „Vítání občánků naší Městské části Praha 19“ se bude konat ve dnech 2.4. a 4.4.2019.
Podmínkou účasti je datum narození dítěte v druhé polovině roku 2018 a podaní přihlášky nejpozději do 14.3.2019.
Rodičům dětí budou zaslány pozvánky poštou.

Na základě této přihlášky Vám bude doručena pozvánka na tuto akci. Podmínkou je trvalý pobyt na území naší městské části. Vyplněnou přihlášku na tradiční slavnostní uvítání nových občánků lze podat v podatelně  Úřadu MČ Praha 19, Semilská 43, nebo zaslat na e-mailové adresy : Zdenka.Podskalska@kbely.mepnet.cz nebo Jarmila.Konradova@kbely.mepnet.cz

Data z formuláře jsou žádány za účelem potřebné přípravy slavnostního aktu, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Bližší informace Vám budou podány na tel. č. 284080830
nebo na e-mailových adresách: