odbor tajemníka, školství  starosta  odbor kanceláře starosty
úsek školství   a personálních  Pavel Žďárský  volených orgánů, 
a personální    záležitostí    zástupce starosty          informačních technologií   sekretariát OKS 
1 tajemník a právník  ing. Vladimír Olmr    a exekučního orgánu   
  JUDr. Josef Nykles  zástupce starosty    * zastupující vedoucí  2
Knihovna sekretariát Ivana Šestáková  interní audit  JUDr. Josef Nykles  
1 (neúředník) 1 1 úsek IT  pracovník vztahů
Redakce časopisu Kbelák bezpečnostní ředitel    Czech point, kriz. řízení   2 k veřejnosti, kultura
2 (neúředníci) 1 1   1
      1 (neúředník)
 
                               
               
odbor majetku, investic, odbor ekonomický  odbor sociálních věcí  odbor živnostenský  odbor výstavby  odbor životního  odbor občansko 
bytového a nebytového     a zdravotnictví     stavební úřad prostředí a dopravy správní a podatelna
hospodářství                   
1 vedoucí odboru 1 vedoucí odboru 1 vedoucí odboru 1 vedoucí odboru 1 vedoucí odboru 1 vedoucí odboru 1 vedoucí odboru
  3 ref. odd. sociální péče 1 ref. právnické os. 6 ref. odd. životního prostředí  7 ref.
odd. byt.a nebyt.hosp.   2 soc. pracovnice 1 ref. fyzické os.      
a předpisu nájmu           3 ref.  
1 vedoucí odd.       odd. kontroly ŽO      
1 ref.     1 vedoucí odd.      
1 (neúředník)   odd. SPOD 1 ref.      
      3 soc. pracovnice     odd. dopravy a místního  
odd. majetku, investic           hospodářství   
a provozu     1 (neúředník)     1 vedoucí odd.  
1 vedoucí odd.           1 ref.  
2 ref.         2 (neúředníci)