Organizační schéma ÚMČ Praha 19 podle organizačních míst 
odbor tajemníka, školství,  starosta  odbor kanceláře starosty
kultury a personálních  Pavel Žďárský  volených orgánů, 
sdružený sekretariát pro    záležitostí    zástupce starosty          informačních technologií   sekretariát OKS 
správní činnosti OT,  tajemník a právník  ing. Vladimír Olmr    a exekučního orgánu  1
OŽPD a ŽO 1 zástupce starosty    * zastupující vedoucí  úsek volených orgánů 
1 Ivana Šestáková  interní audit  JUDr. Josef Nykles a exekučního orgánu 
Knihovna   1 úsek IT  1
1 (neúředník)   2
úsek školství, kultury   
a personální   
1  
                                   
             
odbor majetku, investic, odbor ekonomický  odbor sociálních věcí  odbor živnostenský  odbor výstavby  odbor životního  odbor občansko 
bytového a nebytového     a zdravotnictví     stavební úřad prostředí a dopravy správní, krizového 
hospodářství                a místního hospodářství  řízení a podatelna
1 vedoucí 1 vedoucí 1 vedoucí 1 vedoucí 1 vedoucí 1 vedoucí 1 vedoucí
odd. byt.a nebyt.hosp. 3 ref. odd. DSSP 1 ref. právnické os. 6 ref. odd. životního prostředí  9 ref.
a předpisu nájmu   1 vedoucí odd. 1 ref. fyzické os.   1 ved. odd.   
1 vedoucí odd.   4 ref. odd. kontroly ŽO   3 referenti   
2 ref.     odd. dávek soc. péče 1 vedoucí odd.      
odd. majetku, investic   1 vedoucí odd. 1 ref.   odd. dopravy a místního  
a provozu   1 ref.       hospodářství   
1 vedoucí odd.   odd. OSPOD       1 ved. odd.   
1,75 ref.   1 vedoucí odd.       1,5 neúředníci   
    1 ref.