Úvodní strana >> Městská část >> Preventivní skupina SENIOR

Na základě rozhodnutí p. starosty a předsedy Bezpečnostní komise (BK) Pavla Žďárského, projednaného a schváleného na zasedání BK Městské části Praha 19 dne 27. 10. 2017, informujeme kbelské občany o zřízení preventivní bezpečnostní skupiny SENIOR, jejíž aktivity jsou zaměřeny na prevenci kriminality páchané na seniorech.

Předsedou této skupiny je tajemník JUDr. Josef Nykles,
členové: Bezpečnostní ředitel Mgr. Martin Hrubčík MBA,
člen výboru Klubu seniorů Kbely JUDr. Petr Želásko,
předseda Klubu seniorů Kbely Dr. Milan Šeliga,
člen výboru Klubu seniorů Kbely JUDr. Julius Lachnitt,
předsedkyně STP Kbely Anna Zborníková,
pracovník prevence kriminality Ondřej Šťastný,
pracovnice úřadu Šárka Egrtová.
V současné době se jeví nezbytné vyvíjet jakoukoli preventivní činnost proti protizákonnému jednání podvodníků (tzv. šmejdů) či dalších nebezpečných individuí a právě z tohoto důvodu byla stvořena tato skupina. Bude otevřena i dalším bezpečnostním námětům a připomínkám v souvislosti k bezpečnosti seniorů zde ve Kbelích. V příštím roce se zaměříme na odborné přednášky seniorům v rámci stávajících klubů seniorů a STP, kdy budou připomínána zástupci bezp. skupiny či formou letáků různá aktuální bezpečnostní rizika.

Budete-li mít jakékoli poznatky či náměty k řešení této problematiky, obraťte se na své předsedy či zmíněné členy klubů na pravidelných jednáních ev. přímo na pracovníka prevence kriminality Ondřeje Šťastného – telefon: 739 269 794, mail: Stastny.Ondrej@kbely.mepnet.cz nebo na tajemníka JUDr. Josefa Nyklese.