[domů] 1-4 z 4
 Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu

Měsíční archiv: ÚNOR 2018
  SKAUT - VÝSTAVA WINNETOU NÁČELNÍK APAČŮ 24.-26. 2.


SKAUT - S.S.V. KBELY ve spolupráci s ÚMČ Praha 19 vás srdečně zve na výstavu
 
WINNETOU NÁČELNÍK APAČŮ
 
Centrální park Kbely - skautský srub
 
24. února 2018   13:00 - 16:00
25. února 2018   13:00 - 16:00
26. února 2018   10:00 - 14:00

../innovaeditor/assets/skaut_winnetou.png


9-2-2018 11:12              Print
0 0      
             16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 19 28.2.


16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19 se koná
ve středu 28. 2. 2018 od 17:00 hodin - sál Lidového domu.
 
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 15. ZZMČ
3. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
4. Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2018
5. Změna územního plánu hl. m. Prahy z orné půdy, ploch pro pěstování zeleniny a luk, pastvin na nerušící výrobu a služby s kódem využití území „D" č. parc. 1990/1, 1991/1, 1991/2, 1991/3, 1991/4, 1991/6, 1992/128 a 2111/2 v kat. území Kbely
6. Změna územního plánu hl. m. Prahy ze zeleně městské a krajinné na rekreační plochy č. parc. 1988/6 a 1988/12 v kat. území Kbely
7. ...

celý článek...
../innovaeditor/assets/16zzmc.jpg


20-2-2018 12:45              Print
0 0      
             TRADIČNÍ HASIČSKÁ ZÁBAVA 17.3.


SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE KBELÍCH, VE SPOLUPRÁCI S MČ PRAHA 19 SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA
 
HASIČSKOU ZÁBAVU,
 
V SOBOTU 17. 3. 2018 OD 20:00 HODIN V LIDOVÉM DOMĚ
 
Hrají HOLOKRCI a FLÁM - Bohatá tombola
Předprodej vstupenek v pokladně MČ Praha 19 v ceně 180,-Kč

../innovaeditor/assets/plakat_hasici_17_03_2018.jpg


16-2-2018 13:19              Print
0 0      
             15. VÝROČÍ SKAUT - S.S.V. 23.3.


Srdečně vás zveme na oslavu 15. výročí Skautů- S.S.V. do naší zálesácké klubovny (centrální park - srub)
 
Kdy: 24. března 2018
V kolik hodin: 11:00 - 17:00 hodin
 
Připravili jsme pro vás výstavu v naší klubovně, výroční katalog, pamětní pohlednici....

../innovaeditor/assets/skaut_15_vyroci.png


9-2-2018 11:20              Print
0 0      
           

[domů] 1-4 z 4

Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

leden 2018 (8)
únor 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (5)
říjen 2017 (2)
září 2017 (2)
srpen 2017 (1)
červenec 2017 (4)
květen 2017 (3)
červen 2017 (4)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (5)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>