[1] 2 3 4 5 6 7 ... 18 [další]1-10 z 171
 Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  INFORMACE K ČASTÝM HAVÁRIÍM NA PÁTEŘNÍM TEPELNÉM ROZVODU


aktuálně:   16:31 14. 11. 2018

Dobrý den,
informuji vás, že jsem byl na místě havárie teplovodu a servisní firma předpokládá ukončení oprav v cca 20:00 hodin. Nějakou dobu však bude trvat, než se systém natlakuje a začne topit.
S úctou váš starosta
Pavel Žďárský


 

Vážení občané,

od zahájení topné sezóny došlo k neúnosnému nárůstu počtu havárií na páteřním tepelném rozvodu, který je v majetku Pražské teplárenské. Každá taková havárie znamená i odstávku topení a ohřevu teplé vody a z toho vyplývající snížení úrovně bydlení našich občanů, které může být v současné době i zdraví ohrožující.

Vzhledem k tomu, že tyto odstávky mohou znamenat i výrazné poškození podnikatelů, kteří jsou na dodávkách ...


celý článek...
../innovaeditor/assets/admin/prazska-teplarenska-logo.jpg


14-11-2018 11:15              Print
5 1      
             1. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 19 14.11.


Starosta Městské části Praha 19
SVOLÁVÁ
1. ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19
na středu 14.11. 2018 od 17:00 hodin do sálu Lidového domu

Program:
1) Zahájení
2) Zpráva registračního úřadu MČ Praha 19 o ověření platnosti volby členů Zastupitelstva MČ Praha 19
3) Složení slibu členů Zastupitelstva MČ Praha 19
4) Volba návrhového a volebního výboru ustavujícího ZZMČ, určení ověřovatelů zápisu
5) Schválení jednacího řádu ustavujícího ZZMČ
6) Schválení volebního řádu ustavujícího ZZMČ
7) Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 19
8) Volba starosty, zástupce starosty a členů Rady MČ Praha 19
9) Vystoupení starosty MČ Praha 19
10) Zřízení výboru finančního a kontrolního, volba jejích předsedů a členů
11) Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům
12) Oprávnění Rady MČ Praha ...

celý článek...
../innovaeditor/assets/1_zastupitelstvo2018.jpg


8-11-2018 14:33              Print
0 0      
             POZOR - UZAVÍRKA SEMILSKÁ 5.-18.11.


Uzavírka Semilské ulice u přejezdu. Autobusy a Kbeláci pojedou Jilemnickou.

Od pondělí 5. listopadu do neděle 18. listopadu bude uzavřena Semilská ulice v úseku mezi ulicí Herlíkovická a železničním přejezdem.
Důvodem je budování inženýrských sítí pro stavbu rodinných domů v Zamašské ulici.
Objížďka pro tranzitní dopravu je vedena od Čakovic přes Vinoř ulicemi Bohdanečská a Mladoboleslavská.
Pouze dopravní obsluha (zejména obyvatelé Kbel a MHD) bude mít umožněn vjezd do Jilemnické ulice.
Autobusové linky 185, 302 a 202 pojedou od Vinoře Jilemnickou ulicí, kde budou zřízeny nové zastávky „Pod Nouzovem" a „Jilemnická".
Linka 202 bude zkrácena do zastávky Bakovská, nepojede na Nádraží Kbely.


Popis výluky na stránkách dopravního podniku:
http://www.dpp.cz/…/docasna-zmena-trasy-a-zastavek-pro-lin…/

 

Výlukový jízdní řád linky 185:

http://jrportal.dpp.cz/…/JRPorta…/185/20181105/185_linka.pdf

 

Výlukový ...


celý článek...
../innovaeditor/assets/objizdka_1.jpg


31-10-2018 18:04              Print
0 0      
             NOVÉ ČEKÁRNY NA ZASTÁVCE "KBELY"


Druhého listopadu byly instalovány nové čekárny na zastávku „Kbely" u Billy v Žacléřské ulici. Hlavní město v poslední době nové čekárny nebudovalo, a proto je objednala městská část ve snaze zkulturnit cestujícím čekání na autobus. Byl vybrán průhledný typ, protože ze zkušenosti víme, že takové přístřešky jsou bezpečnější a méně často jsou znečišťovány. Ve vitríně budou informace MČ, jak jsou cestující zvyklí ze zastávky „Bakovská".

Text: Radek Čermák

Foto: Michal Marel

12-11-2018 18:04              Print
0 0      
             TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL 24.11.


Sbor dobrovolných hasičů ve Kbelích si vás dovoluje pozvat na
 
TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL
24. 11. 2018 od 20:00 hodin v Lidovém domě
 
Hrají věhlasní Holokrci a Tó Víš, samozřejmostí bude i bohatá tombola...
Předprodej vstupenek v pokladně ÚMČ Praha 19 v ceně 180,-Kč.

../innovaeditor/assets/admin/plakat241118a.jpg


5-11-2018 18:22              Print
0 0      
             VÝSLEDKY VOLEB JSOU PLATNÉ !!!


Vážení Kbeláci,

oznamujeme Vám, že jsme obdrželi výrok Městského soudu, který řešil žalobu na neplatnost voleb, kterou podal zástupce volební strany KDU-ČSL, TOP09 a nezávislí kandidáti. Soud shledal žalobu za neoprávněnou, a proto výsledky voleb, tak jak byly statistickým úřadem ověřeny, platí.

Níže naleznete odkazy na elektronickou úřední desku Městského soudu v Praze, kde bylo zveřejněno usnesení ve věci neplatnosti hlasování a neplatnosti volby kandidáta ve volbách do zastupitelstva MČ Praha 19 

https://infodeska.justice.cz/soubor.aspx?souborid=6010240

https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=5911617

  

Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 se uskuteční 14. 11. 2018 od 17 hodin v sále Lidového domu.


../innovaeditor/assets/admin/usneseni_volby2018_1.jpg


6-11-2018 13:17              Print
0 0      
             HALLOWEEN 3.11.


../innovaeditor/assets/admin/halloween2018a.jpg


1-11-2018 11:25              Print
0 0      
             MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO NEJMENŠÍ 30.11.


Kulturní a rodinné centrum CoByDup Vás srdečně zve na

Mikulášskou besídku pro nejmenší

V pátek 30. 11. 2018 od 16:00 hodin v Lidovém domě

16:00 – pohádka Medvídek Ťupínek (divadlo z Říše loutek)
16:40 - přestávka
17:00 – příchod Mikuláše s družinou (mikulášská nadílka)

VSTUPNÉ + BALÍČEK 100 Kč
Prodej lístků od 5. listopadu!
Kapacita míst je omezena!
 
NUTNÁ REZERVACE A PLATBA PŘEDEM 
Kulturní a rodinné centrum CoByDup
Toužimská 244/42, 190 00 Praha 9 – Kbely
e-mail: info@krc-cobydup.cz
tel.: 775 904 976
www.krc-cobydup.cz

../innovaeditor/assets/admin/mikulas2018.jpg


5-11-2018 18:30              Print
0 0      
             CHCETE POMOCI?? MŮŽETE......Veřejná sbírka


aktualizováno 19.10.2018
 
Městská část Praha 19 vyhlašuje veřejnou sbírku, k získání peněžitých příspěvků na odstraňování škod po požáru v bytě a domácnosti, tj. na rekonstrukci a opravu bytu na adrese Jilemnická 783, nákup nového vybavení a životních potřeb pro rodinu v krizi.
Sbírka potrvá od 19. října 2018 do 30. dubna 2019.

Pro tento účel byl zřízen zvláštním bankovním účet č. 140011-2000932309/0800 u České spořitelny, a.s.

Na základě osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 18. 10. 2018, sp. zn.: S-MHMP/1638765/2018 podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

 
V neděli dopoledne došlo ke vzplanutí bytové ...

celý článek...
../innovaeditor/assets/admin/hasici_ohen.jpg


18-10-2018 10:55              Print
0 0      
             OSLAVA 100 LETÉHO VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY


Při příležitosti oslav proběhlo odhalení památníku ČSR v parku u velkého rybníka. Promluvil starosta i pozvané osobnosti. Společně s kbelskou zpěvačkou Terezou Dlouhou se zazpívala česká hymna, zatančily nám vinořské baráčnice a zasadila se společně lípa. Vše bylo zakončeno ohňostrojem.


../innovaeditor/assets/44876110_2437867856240294_3282770442091233280_n.jpg


17-10-2018 16:39              Print
0 0      
           

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 18 [další]1-10 z 171

Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

listopad 2018 (12)
říjen 2018 (7)
září 2018 (3)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
duben 2018 (2)
červen 2018 (14)
leden 2018 (4)
květen 2018 (13)
březen 2018 (2)
prosinec 2017 (3)
květen 2017 (3)
únor 2018 (1)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>