Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        2. duben - 2017- 13:47
 Jméno :               Miloslav Gregora
Žadåm o navýšení kapacity kontejnerů pro trideny odpad konkrétně plasty a bioodpadu v ulici Herlíkovická. Zluty kontejner na plasty je trvale přeplněn a odpadky trvale padají do ulice. Hnědý kontejner na bioodpad zcela chybí a majitelé předzahrádek používají kontejnery pro komunální odpad.Pokud se chceme chovat alespoň trochu ekologicky musí pro to být vytvořeny podmínky.
Děkuji Miloslav Gregora Herlikovicka


KOMENTÁŘ


[ zaslal Bc. Blanka Pokorná, DiS., 04/06/17 10:03 ]

Vážený pane Gregoro,
je hezké, že jste si všiml, že dochází v Herlíkovické k přeplňování kontejneru na plasty. Toto monitorujeme, ve spolupráci s předsedou přilehlého domu, již několik měsíců a není vůbec jednoduché vyřídit s Magistrátem hl. města Prahy a svozovou společností navýšení četnosti a nebo počtu nádob. Vše je rovněž nezbytné zdokumentovat a řádně odůvodnit.

Až do pátku byl plast svážen 4 x týdně. Od 1. dubna, jak jste si jistě všiml, byl přistaven další kontejner, a svoz bude zatím zkušebně třikrát. Papír se navyšuje z četnosti 3 x týdně na 4 x, neb k jeho přeplňování občas také dochází.

Problém s plastem je ovšem mnohdy nekonečný, zejména s ohledem na tu skutečnost, že jen velmi malé procento lidí je ochotno, tak jak se má, pet láhev sešlapat či jakkoliv zmenšit.
A nejenom, že je problém s nepořádkem okolo nádob na tříděný odpad, kdy nejenom, že se nádoby pravidelně vyváží, ale i se 3 x týdně místo uklízí, ale i s nepořádkem okolo soukromých nádob na směsný odpad. Mnohdy se potýkáme s přeplňováním i odpadkových košů, které jsou plněny domácím odpadem.

Co se týče bioodpadu, tak na ten se v současné době pohlíží, jako na součást, resp. na financování jako na domovní odpad, kdy je možné si objednat nádobu na bioodpad

http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/uzavreni-smlouvy-online/

Což je ve Kbelích poměrně běžné…určitě jste si všiml hnědých nádob objevujících se tak po různu v den svozu po obci. Letos sezónní svoz začíná zítra.

Městská část a Magistrát hl. m. Prahy v současné době financuje přistavování velkoobjemových kontejnerů na bioodpad.
Zdarma rovněž mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat bioodpad (mimo další odpady) ve sběrných dvorech. Nejbližší je téměř za rohem v ulici Jilemnická.

Pokud majitelé předzahrádek takto, jak píšete, zneužívají nádoby na směsný odpad, tak by mělo být řešeno v rámci společných jednání vlastníků bytových jednotek. Neb by mělo být automatickou povinností a slušností všech třídit a ne pouze věcí, kterou je možné vymáhat v rámci legislativy.
V případě bližšího či konkrétnějšího upřesnění mne neváhejte kontaktovat.

Obrázky z dokumentace:
http://www.praha19.cz/her1.png
http://www.praha19.cz/her2.png
http://www.praha19.cz/her3.png

S pozdravem
B. Pokorná

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.