Úvodní strana >> Úřad MČ >> Volná místa
 

 

 


 

Farní charita Neratovice hledá pracovníky v sociálních službách na pozici

pečovatelky pro pobočku Praha 9 – Kbely

 

Požadujeme: Kurz pracovníka v sociálních službách výhodou, ale není podmínkou

Pečlivost, spolehlivost, schopnost pracovat samostatně i v týmu, aktivní řidič sk. B

 

Nabízíme: Dobré platové podmínky, mobilní telefon, stravenky,

pracovní oděvy a pomůcky, 5 týdnů dovolené a další benefity.

Kontakt: E-mail: asistent-personalista@charita-neratovice.czkbely@charita-neratovice.cz
tel.: 731 625 989


 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Tajemník Městské části Praha – Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 1. 4. 2019výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Hlavní účetní Odboru financí a rozpočtu

 

Druh – příklad náplně práce:

·  

Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.

 

 

Místo výkonu práce:

Úřad městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav;

Platové zařazení:

10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění;

Předpokládaný termín nástupu:

od 1. 6. 2019, popřípadě dohodou;

Pracovní úvazek:

celý pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

·                     

je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;

·                     

dosáhla věku 18 let;

·                     

je způsobilá k právním úkonům;

·                     

je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících;

·                     

ovládá jednací jazyk;

·                     

splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.

Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou:

·                     

středoškolské vzdělání ekonomického směru zakončené maturitní zkouškou,

·                     

minimálně 2 roky účetní praxe;

·                     

znalost zákonů č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví; zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; vyhlášek: č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě; č. 410/2009 Sb., k účetnictví pro vybrané účetní jednotky; č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech; atp.

·                     

výhodou znalost programu GINIS (GORDIC);

·                     

výhodou praxe v oblasti veřejné správy (výhodou znalost účetních pravidel Hlavního města Prahy)

·                     

dobrá znalost práce na PC;

·                     

komunikační schopnosti;

·                     

zodpovědnost, samostatnost, analytické myšlení, flexibilita.

Uchazeč podá písemnou přihlášku (jako samostatný dokument), která musí obsahovat tyto náležitosti:

·                     

jméno, příjmení a titul uchazeče;

·                     

datum a místo narození uchazeče;

·                     

státní příslušnost uchazeče;

·                     

místo trvalého pobytu uchazeče;

·                     

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;

·                     

datum a podpis uchazeče.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

·                     

profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;

·                     

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;

·                     

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

V případě občanů narozených před 1. prosincem 1971 dále:

·                     

čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.;

Nabízíme:

·                     

Stabilní pracovní prostředí

·                     

Osobní ohodnocení, odměny

·                     

Stravenky

·                     

Příspěvek na dopravu

·                     

Příspěvek na dovolenou

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte buď osobně do podatelny Úřadu městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav, nebo poštou na adresu: Úřad městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav, nejpozději do 26. 4. 2019 do 12:00 hodin, v zalepené obálce označené slovy

„Hlavní účetní  - OFR"

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu

 

Praha-Zbraslav dne: 1. 4. 2019

 

 

 

 

____________________________

Petr Janeček

Tajemník Městské části Praha-Zbraslav

 


 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Tajemník Městské části Praha – Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 1. 4. 2019výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Referent Odboru správních věcí – správa místních poplatků

 

Druh – příklad náplně práce:

·  

Referent státní správy a samosprávy - v agendě místních poplatků, vedení příručních pokladen na výběry hotovosti za jednotlivé místní poplatky, evidence movitého majetku a inventarizace movitého majetku, přijímání opisu zápisu provozovatele tomboly, přijímání ohlášení hazardních her, vidimace a legalizace, Czech POINT.

 

 

Místo výkonu práce:

Úřad městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav;

Platové zařazení:

9. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění;

Předpokládaný termín nástupu:

od 1. 6. 2019, popřípadě dohodou;

Pracovní úvazek:

celý pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

·                     

je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;

·                     

dosáhla věku 18 let;

·                     

je způsobilá k právním úkonům;

·                     

je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících;

·                     

ovládá jednací jazyk;

·                     

splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.

Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou:

·                     

středoškolské vzdělání ekonomického směru zakončené maturitní zkouškou,

·                     

praxe v oblasti veřejné samosprávy a státní správy

·                     

praxe ve správě daní a poplatků výhodou

·                     

zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou;

·                     

znalost problematiky evidence a inventarizace majetku výhodou

·                     

dobrá znalost práce na PC;

·                     

komunikační schopnosti;

·                     

zodpovědnost, samostatnost, analytické myšlení, flexibilita.

Uchazeč podá písemnou přihlášku (jako samostatný dokument), která musí obsahovat tyto náležitosti:

·                     

jméno, příjmení a titul uchazeče;

·                     

datum a místo narození uchazeče;

·                     

státní příslušnost uchazeče;

·                     

místo trvalého pobytu uchazeče;

·                     

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;

·                     

datum a podpis uchazeče.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

·                     

profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;

·                     

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;

·                     

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Nabízíme:

·                     

Stabilní pracovní prostředí

·                     

Osobní ohodnocení, odměny

·                     

Stravenky

·                     

Příspěvek na dopravu

·                     

Příspěvek na dovolenou

·                     

Zajistíme v plném rozsahu vstupní i průběžné odborné vzdělávání k výkonu dané agendy

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte buď osobně do podatelny Úřadu městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav, nebo poštou na adresu: Úřad městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav, nejpozději do 26. 4. 2019 do 12:00 hodin, v zalepené obálce označené slovy

„VŘ - Referent Odboru správních věcí – správa místních poplatků"

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu

 

Praha-Zbraslav dne: 1. 4. 2019

 

 

 

 

____________________________

Petr Janeček

Tajemník Městské části Praha-Zbraslav