Úvodní strana >> Městská část >> Odpady


 

Má to smysl, třiďte odpad!   

  

Sběrné dvory na území hl. m. Prahy

   

Svoz soukromých nádob na bioodpad  Harmonogram svozu Bioodpadu 2016 sezóna

 

Sezónní svoz placených nádob na bioodpad je od dubna do listopadu.
V roce 2016 je svoz každý sudý týden v úterý. První svoz 5. 4. 2016

 

Velkoobjemové kontejnery 2016

 

Bioodpad 2016 - 2. pololetí

 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 2016

  


 OTEVŘELI JSME SBĚRNÝ DVŮR
 Městská část Praha 19 pro vás otevřela 1. října 2014 sběrný dvůr v ulici
 Jilemnická/Bohdanečská. 


Otevírací doba
pondělí - pátek...8:30-18:00 (v zimě do 17 hod.)
Sobota................8:30-15:00
 

Ve sběrném dvoře mohou občané s trvalým bydlištěm na území Hl. m. Prahy bezplatně
 předávat následující druhy odpadů:

•objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
•suť z bytových úprav v množství do 1m3 
•dřevěný odpad
•odpad z údržby zeleně
•kovový odpad
•papír, sklo, plasty, nápojové kartony
•pneumatiky - za poplatek dle velikosti
•vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)
 
 

A zdarma pro všechny občany hl.m. Prahy; (vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem)

•nebezpečné složky komunálního odpadu 
-baterie a akumulátory
-rozpouštědla
-nádoby od sprejů
-zahradní chemie
-mazací oleje a tuky
-ředidla a barvy
-léky a teploměry
-kyseliny a hydroxidy
-lepidla a pryskyřice
-detergenty (odmašťovací přípravky)
-fotochemikálie
-pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňování plísní)
-zářivky a výbojky
 
Blanka Pokorná, OŽPD