Úvodní strana >> Městská část >> Odpady


 
Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem "popelnic" v Praze
česky - anglicky - německy - rusky - vietnamsky


 

 Každé sudé úterý od 2. 4. 2019 - 26. 11. 2019 - tel. 284 091 451
 kompletní info na:INFORMACE O SVOZU SMĚSNÉHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY OD 1. 8. 2016


Uvádíme kontaktní osoby na svozové společnosti zajišťující systém nastavený městem:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,

Zákaznické centrum: tel: 296 339 917-9, e-mail: obchod@ave.cz

Dispečink: tel: 296 339 909, e-mail: provoz@ave.cz

 

 
 
 
 

 SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘEN
 Městská část Praha 19 pro vás otevřela již 1. října 2014 sběrný dvůr v ulici
 Jilemnická/Bohdanečská. 


Otevírací doba
pondělí - pátek...8:30-18:00 (v zimě do 17 hod.)
Sobota................8:30-15:00
 

Ve sběrném dvoře mohou občané s trvalým bydlištěm na území Hl. m. Prahy bezplatně
 předávat následující druhy odpadů:

•objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
•suť z bytových úprav v množství do 1m3 
•dřevěný odpad
•odpad z údržby zeleně
•kovový odpad
•papír, sklo, plasty, nápojové kartony
•pneumatiky - za poplatek dle velikosti
•vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)
 
 

A zdarma pro všechny občany hl.m. Prahy; (vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem)

•nebezpečné složky komunálního odpadu 
-baterie a akumulátory
-rozpouštědla
-nádoby od sprejů
-zahradní chemie
-mazací oleje a tuky
-ředidla a barvy
-léky a teploměry
-kyseliny a hydroxidy
-lepidla a pryskyřice
-detergenty (odmašťovací přípravky)
-fotochemikálie
-pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňování plísní)
-zářivky a výbojky
 
Bližší info a služby pro občany nad 70 let a občany se zdravotním omezením vlastnící průkaz ZTP naleznete na následujícím odkazu : 
 
 

Blanka Pokorná, OŽPD