Úvodní strana >> Úřad MČ >> Žádost o vyjádření on-line

Služba e-UtilityReport pomůže stavebníkům na Praze 19


Městská část Praha 19 nově nabízí svým občanům bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci sítí“.

Na webových stránkách MČ Praha 19 byl zřízen odkaz pro přístup k aplikaci e-UtilityReport, kde je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“. Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Takto vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou.
Služba e-UtilityReport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně.
K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte na http://verejnost.mawis.eu.

RSTI (Registr Subjektů Technické Infrastruktury)
umožňuje získat seznam síťařů včetně kontaktních údajů, způsobu podání žádosti, úředních hodin atp. Zajišťuje, aby informace o technické infrastruktuře byly vždy aktuální a dostupné z jednoho datového úložiště.
Tento registr byl sestaven ve spolupráci s provozovatelem služby (firma HRDLIČKA spol. s r.o.) pro působnost stavebního úřadu hl. m. Prahy m.j. i ve spolupráci se stavebními odbory městských částí. Je to aktuální seznam správců, jejichž inženýrské sítě se na daném území vyskytují.


Vzhledem k plánovanému upgradu proběhne odstávka, která začne v pátek 7.9.2018 ve 12:00hod. a potrvá nejdéle do pondělí 10.9.2018 23:59hod.