Print
KARNEVAL PRO DĚTI
6, 2020 ()

 MČ PRAHA 19 a Divadlo Prima den vás srdečně zvou na tradiční

 

DĚTSKÝ KARNEVAL

Děti čeká bohatý program, spousta soutěží, odměn a jiné zábavy.


Vstupenky zbudou k dostání na pokladně úřadu (284080860-p.Mullerová).

2. VELKÁ VENKOVNÍ HRA
21, 2020 () 9:00 - 17:00
innovaeditor/assets/velka_venkovni_hra1.jpg
 
 
 
 
 
Mamko, taťko, babi, dědo, bráško, sestřičko, kamarádi... pojďme si hrát a poznat něco nového.
 
2. VELKÁ VENKOVNÍ HRA 
NAUČNÁ DOBRODRUŽNÁ HRA PRO JEDNOTLIVCE I CELOU RODINU NEBO SKUPINU

Každý jednotlivec nebo tým dostane mapu se zakreslenými body, kde na Vás budou čekat úkoly vztahující se k tomu danému místu. Úkoly budou různého typu a měl by je zvládnout každý. Nejlepší je pracovat v týmu, kdy víc hlav, víc ví. Navštívíte místa známá i neznámá a rozšíříte tak své obzory. Na mapě bude okolo 30 zakreslených kontrol. Každá splněná kontrola včetně úkolu bude za jeden bod. Mezi body se lze pohybovat pěšky, na kole, koloběžce, odstrkovadle, odrážedle, v kočárku, vozíku a MHD. Naopak jsou zakázaná osobní vozidla a motorky. Počet navštívených bodů je na každém. Někomu bude stačit pár kontrol v blízkém okolí startu. Jiný se vydá do míst vzdálenějších, kde třeba ještě nebyl.
 
Hra bude probíhat pouze na území Kbel. Úkoly budou oproti loňskému roku méně sportovní a více poznávací. Navštívíte vybraná kbelská NEJ, historická nebo opomíjená místa, zajímavosti, pamětihodnosti...atd

Termín hry: sobota 21. 3. 2020 v čase 9:00 - 17:00 hod.
 
Pořadatel: RS SPORT
 
Místo startu/cíle hry: prostor registrace
 
Přihláška: online do 18. 3. 2020, poté již jen na místě omezeně do počtu vytisknutých map

Startovné: 
1. do 15. 3. 2020 dospělí 100 Kč a děti 50 Kč
2. po 15. 3. 2020 dospělí 200 Kč a děti 100 Kč

Registrace: 9:00 - 9:50 hod., Centrální park Kbely - amfiteatr (50.1331214N, 14.5532447E), do místa pěšky, na kole, MHD zastávka Kbely nebo vlak zastávka Praha - Kbely.
 
V rámci registrace obdržíte mapu, průkazku na zaznamenání kontrol a hrací kartu. Hra je intuitivní, mapa a hrací karta Vás hrou povedou.
 
Rozprava: 9:50 hod. proběhne rozprava ke hře
 
Start: 10:00 hod.
 
Cíl: otevřen do 17:00 hod, kde odevzdáte průkazku kam jste razili kontroly a vyplněnou hrací kartu k vyhodnocení. V cíli obdržíte absolventskou pohlednici a diplom.

Vyhlášení výsledků: 18:00 hod., budou připraveny ceny pro nejlepší
 
Přísný zákaz jakkoliv vstupovat na železniční trať v celé délce!!! Neplatí to samozřejmě na přejezdy, přechody. Pohybujte se přednostně po chodnících, stezkách, cyklostezkách, pěšinách a loukách.
 
Důležité je správně naplánovat trasu hry.
 
Pomůcky (vlastní): propiska (fixa) a mobil povinné, dále možno navigace, dalekohled, internet, jízdenka MHD
 
Pomůcky (od pořadatele): Mapa 1:10000, průkazka pro ražení kontrol, hrací kartu s úkoly
 
Úkoly: každá kontrola (zakreslený bod v mapě) bude mít svůj specifický úkol nebo poznání. Úkoly budete zapisovat do hrací karty. Každý splněný úkol Vám bude ohodnocen za jednen bod. V připadě nesplnění úkolu se tato kontrola nezapočítává co celkového ohodnocení. Některé kontroly jsou složeny z jednoho a více úkolů. Úkoly budou jasně popsány v hrací kartě.
 
Kontroly: označení výstražnou páskou a kleštičky pro ražení
 
Výsledky: výsledky nejlepších účastníků budou vyhlášené v rámci ceremoniálu po hře. Celkové výsledky budou v nejbližších dnech vyvěšeny zde na webu, rozhodující kritérium bude počet nasbíraných bodů.
 
NERUŠIT, NEZNEČIŠŤOVAT, NEPOŠKOZOVAT...
ZVÍTĚZÍ KAŽDÝ, KDO SE ZAPOJÍ A NEZŮSTANE DŘEPĚT DOMA U TV NEBO PC

VELIKONOČNÍ JARMARK KBELY
4, 2020 ()

 MČ PRAHA 19 vás srdečně zve na

 

VELIKONOČNÍ JARMARK

 

PŘEJEME VŠEM VESELÉ VELIKONOCE
12, 2020 ()

MČ PRAHA 19 

PŘEJE VŠEM VESELÉ VELIKONOCE A BOHATOU POMLÁZKU

 


DEN ZEMĚ V PRALESE
23, 2020 ()

 MČ PRAHA 19, EKOCENTRUM PRALES - Lesy hl.m.Prahy vás srdečně zvou na tradiční

 

DEN ZEMĚ V PRALESE